Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, na którą składają się regularne spotkania grupy osób decydujących się na wspólną pracę nad swoimi trudnościami pod okiem specjalisty.


Główne założenie psychoterapii grupowej stanowi przekonanie, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w nich też znajdują odzwierciedlenie. W terapii grupowej istotna jest nie tylko relacja z terapeutą, ale także relacje między osobami uczestniczącymi oraz to, co wydarza się wewnątrz grupy w roku wspólnej pracy.


Największą siłą terapii grupowej są interakcje i więzi między uczestnikami, które pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie siebie, radzenie sobie z emocjami, polepszenie komunikacji i ćwiczenie umiejętności społecznych.
Proces formowania grupy w terapii grupowej przebiega z udziałem specjalisty-moderatora, dbającego o zachowanie bezpiecznej przestrzeni do wypowiedzi dla wszystkich osób oraz przestrzeganie ustalonych na początku wspólnej pracy zasad. Ważne jest dla nas, aby każda osoba uczestnicząca w terapii grupowej miała poczucie, że może zostać wysłuchana, zaś praca terapeutyczna odpowiada jej potrzebom.


Jeśli czujesz, że masz w relacjach trudności, których nie rozumiesz; jeśli odnosisz wrażenie, że w kontakcie z innymi ludźmi powtarzasz wciąż te same schematy i błędy; jeśli chcesz budować związki pełniejsze, bardziej świadome i satysfakcjonujące, zapraszamy Cię do uczestnictwa w grupie terapeutycznej. Terapia grupowa może być także stosowana przy takich sytuacjach jak m.in., zaburzenia afektywne (np. depresja i zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzenia lękowe oraz doświadczenie traumy.

Oferujemy wsparcie w szerokim zakresie trudności, w tym m.in.:

  • trudności w formowaniu i utrzymywaniu relacji;
  • poczucie osamotnienia w doświadczaniu trudności, jak np. choroba przewlekła (swoja lub bliskiej osoby), przynależność do stygmatyzowanej grupy mniejszościowej;
  • potrzeba zrozumienia swoich doświadczeń z kontaktami interpersonalnymi;
  • chęć wymiany doświadczeń z osobami przeżywającymi podobne problemy;
  • przepracowanie traumy związanej z relacjami;
  • chęć zmiany w zakresie swoich przekonań na temat relacji.

Prowadząc grupy, dokładamy wszelkich starań, aby tworzyły one środowisko terapeutyczne wspomagające uczenie się alternatywnych zachowań i reakcji poprzez nawiązywanie i rozwijanie relacji oraz poznawanie siebie. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach grupy pozwolą na wykorzystywanie nowych umiejętności w pozaterapeutycznej codzienności. Terapia grupowa jest także okazją do spotkania się z perspektywami i doświadczeniami innych osób, co może pomóc zredukować poczucie osamotnienia w danym problemie.


Jako specjaliści Centrum dbamy o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji w zakresie terapii grupowej oraz regularną superwizję pracy terapeutycznej. Kierujemy się zasadami otwartości na różnorodność doświadczeń osób zgłaszających się na terapię, zwracamy uwagę na stosowanie prawidłowego, niestygmatyzującego słownictwa oraz zaimków.
Jeśli wahasz się między wyborem terapii grupowej a terapii indywidualnej, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać rodzaj terapii odpowiedniej do potrzeb.