Warsztaty / szkolenia

W Centrum Psychoterapii Przestworza, oprócz wsparcia psychoterapeutycznego, prowadzimy także szkolenia dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie pomocy specjalistycznej. Szkolenia te mają formę warsztatową, celem tworzenia budującej współpracy w grupie i aktywnego uczestnictwa wszystkich osób uczestniczących.

Szkolenia dedykowane są głównie specjalistom pracującym w obszarach pomocy psychologicznej, psychoterapii, interwencji kryzysowej i innych zawodach oferujących wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Jesteśmy jednak otwarci na pracę warsztatową z osobami posiadającymi inne podłoże zawodowe. Staramy się dobierać poziom złożoności przedstawianych treści do potrzeb i możliwości uczestników.

Warsztaty szkoleniowe przyjmują różną formę – mogą być jedno- lub dwudniowe i obejmować zróżnicowane godziny pracy. Ustalenia te zależą głównie od obszerności tematyki szkolenia oraz grupy docelowej. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów i obejmują obszary tematyczne, w zakresie których są odpowiednio przygotowane i wykwalifikowane.

Oferujemy szkolenia warsztatowe obejmujące różnorodne obszary tematyczne, w tym m.in.:

– pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom LGBTQ+;

– praca z płciowymi, seksualnymi i relacyjnymi różnorodnościami (ang. GSRD);

– pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom żyjącym z HIV i ich bliskim;

– warsztaty pracy z własnymi przekonaniami na temat różnorodności płciowych, seksualnych i

relacyjnych;

– pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom różnorodnym płciowo (transpłciowym,

niebinarnym i interpłciowym);

– warsztaty pracy z osobami doświadczającymi stresu mniejszościowego;

Podczas szkoleń łączymy elementy wykładowe z przekazywaniem aktualnej wiedzy naukowej, współpracę w grupie, oraz praktyczne doświadczenia z pracy w gabinecie. Zostawiamy przestrzeń na zadawanie pytań i dzielenie się własnymi przemyśleniami celem głębszego przetworzenia treści.  

Z wielką chęcią poprowadzimy także szkolenia specjalistyczne dla podmiotów zewnętrznych, np. firm. Osoby zainteresowane taką formą współpracy zapraszamy do kontaktu z Centrum – postaramy się stworzyć najlepiej dopasowaną do potrzeb ofertę szkoleniową.