Agnieszka Burda psychoterapia kraków
Lokalizacja
 • Online
Godziny przyjęć
 • Wtorek 9:00-13:00 i 15:00-18:00

Agnieszka Burda

W czym mogę pomóc: 

Ludzie to dla mnie istoty pełne kolorów, talentów. Zasoby te umożliwiają realizowanie swojego potencjału i życie zgodne ze swoimi potrzebami. Wsparcie terapeutyczne widzę jako proces zapraszania światła i ruchu do miejsc, które z ważnych powodów kiedyś zostały ukryte i zatrzymane. Ten proces wiąże się z:

 • rozpoznawaniem, zauważaniem i słyszeniem własnych części, potrzeb, 
 • uważnym wsłuchiwaniem się w głos serca, ciała i umysłu, 
 • przeżywaniem i wyrażaniem emocji, 
 • pożegnaniem tego, co już nie służy i tworzeniem przestrzeni na nowe, na żywe.

Relacja terapeutyczna wspiera rozpoznawanie i dostrzeganie własnych potrzeb, granic i urzeczywistnianie swojego potencjału. Mam narzędzia, aby wspierać Cię w usłyszeniu siebie i budowaniu przestrzeni uważności. Tymi narzędziami są doświadczenie, talenty i wiedza.

Zapraszam, jeśli chcesz zadbać o siebie i zdarza Ci się: 

# być w pędzie i zmęczeniu 

# słyszeć rady, wskazówki, oceny, o które nie pytasz 

# przeskakiwać od jednej aktywności do drugiej, bez przerwy na zatrzymanie i sprawdzenie, jak się masz 

# nie wiedzieć co u Ciebie, poza ogólnym wrażeniem zmęczenia 

# być samej/samemu nie zawracając innym głowy, gdy mierzysz się z wątpliwościami 

# rozmawiać z innymi o ich sprawach, problemach, a o swoich mniej lub wcale, „bo Ty przecież sobie zawsze jakoś radzisz”

# słyszeć głos krytyka wewnętrznego: „nie zajmuj sobą czasu, przestrzeni innych, Twoje sprawy nie są ważne, nie ma się tu nad czy zastanawiać, szkoda czasu, lepiej coś zrób” 

# tęsknić za czasem dla Ciebie

# doświadczać zalewającej emocji albo mieć wrażenie, że niczego nie czujesz

# mieć trudności w relacjach 

# być w lęku, doświadczać obniżonego nastroju

# doświadczać kryzysu związanego ze zmianą życiową 

Jak by to było móc wypowiedzieć to, co w Tobie? Albo poszukać tego, zrobić temu miejsce w bezpiecznej, cichej przestrzeni? W Przestworzach prowadzę psychoterapię osób dorosłych on-line.

O mnie

Doświadczyłam bycia w miejscu bez przestrzeni na mnie, bycia tylko dla kogoś, to było moje „ustawienie fabryczne”. Później doświadczyłam bycia wysłuchaną, bycia przyjętą z emocjami, które mogą wybrzmieć, bez ratowania, doradzania, także tego, że te emocje przepływają, mijają. Przeszłam drogę od miejsca, w którym nie było przestrzeni dla mnie, do miejsca, gdzie buduję taką przestrzeń, współtworzę ją. 

Moje wiodące talenty Gallup Strenghts to talenty z obszaru budowania relacji: 

 • indywidualizacja – dostrzegam i ciekawią mnie unikalne cechy każdej osoby, 
 • empatia – mam zdolność zauważania i dostrajania się do uczuć innych, 
 • rozwijanie innych – rozpoznaję potencjał oraz krok po kroku mogę wspierać w drodze do budowania własnej przestrzeni, 
 • optymizm – który jest źródłem entuzjazmu i żywego dostępu do jasnych stron, 
 • współzależność – widzę powiązania między osobami, wydarzeniami, zjawiskami, mam dostęp do skojarzeń, metafor.

Jestem terapeutką w całościowym szkoleniu Instytutu Gestalt, mam za sobą:

 • roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, 
 • pierwszy stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 
 • roczną Akademię Proaktywnego Przywództwa Julii Wahl i Wiesławy Serkowskiej (ścieżkę trenerską), programu opartego na psychologii zachodniej i wschodniej, a także aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu oraz fizjologii, zbudowanym na 4 filarach: uważności, współczuciu, godności, odwadze, 
 • szkolenie z zasad prowadzenia grup wsparcia w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii, 
 • szkolenia Porozumienia bez Przemocy: Zrozumieć Siebie i Usłyszeć Ciebie w Filomacie, 
 • szkolenie Cztery filary rozwoju potencjału życia: czucie, ruch, relacja, obecność w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia, 
 • szkolenie Fundamentalne Elementy Pracy z Ciałem w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem Iba, 
 • Trening redukcji stresu oparty na uważności (MBSR), 
 • szkolenie “Czy mnie słyszysz?” Tomasza Zielińskiego, 
 • warsztat „Ryzyko bycia żywymi” Olgi Haller i Jacka Panstera, 
 • serię webinarów Dynamika ciała w relacji terapeutycznej Ruelli Frank,
 • szkolenie Praca z osobą w żałobie: Nowe perspektywy Anji Franczak,
 • szkolenie Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+ Dominiki Struzik i Krzysztofa Kościółka,
 • doświadczenie pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. 

Prowadzę konsultacje w Stowarzyszeniu Tęczówka. Superwizuję moją pracę.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się