Dominika Struzik - terapeutka
Lokalizacja
 • ul. Krakowska 49/4 Kraków
 • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków

Dominika Struzik

Dominika Struzik

* FOR POLISH SCROLL DOWN *

I specialize in working with LGBTQIAP + clients and their families. I support transgender and non-binary clients during their transition process. I help with coming out and working through internalized homophobia. I direct my attention to queer-related issues, minority stress, exclusion and multiple discrimination.

You can expect affirmative work with Gender, Sexual and Relational Diversity (GSRD): kink, polyamory, chemsex and asexuality spectrum; unconventional lifestyle; neurodiversity spectrum, refugees and immigrants; activists (and activist burnout); queer couples, patchwork couples/families; unconventional relational structures and more.

I also work with basic and universal challenges of human experience, such as suffering, depression, anxiety, stress, work-related issues, loneliness, searching for meaning in life, co-addiction, illness and psychosomatic problems, breakup, mourning and other life crises.

My office is a safe place for everyone. I believe in the healing power of contact, relation, inclusiveness and acceptance.

Emotions and body are as important to me as thoughts and the cognitive process. I support you in naming and eliminating factors that limit your wellbeing and cause suffering. I try to create an environment for your empowerment and development. I help to improve and deepen your relationships with other people and your environment.

I work with couples, adults, teenagers from 13 years of age and groups.
I supervise my work regularly. I work in accordance with the ethical code of the European Society for Gestalt Therapy (EAGT).

I hold a MA in Philosophy & Ethics (Jagiellonian University) and I am a Gestalt Psychotherapist (Institut of Integral Gestalt Psychotherapy- IIPG in Krakow). I love trees, diversity and Rebecca Solnit.

For additional information/fees please contact me via email: dominika.struzik@gmail.com

Specjalizuję się w pracy z osobami LGBTQIAP+ i ich rodzinami. Wspieram w tranzycji osoby niebinarne i transpłciowe. Pomagam w coming oucie i przepracowaniu zinternalizowanej homofobii. Moją uważność kieruję na stres mniejszościowy, wykluczenie i dyskryminację wielokrotną.

Afirmatywnie pracuję z różnorodnością genderową, seksualną i relacyjną (GSRD); kinkiem, poliamorią, chemsex, aseksualnością, niekonwencjonalnym stylem życia; neuroróżnorodnością/neuroatypowością; osobami uchodźczymi, imigranckimi; w kryzysie bezdomności; osobami aktywistycznymi (i wypaleniem aktywistycznym).

Pracuję zarówno z uniwersalnymi wyzwaniami ludzkiego doświadczenia (jak cierpienie, depresja, lęk, stres, samotność, poszukiwanie sensu życia, współuzależnienie, choroba i problemy psychosomatyczne, rozstanie, żałoba i inne kryzysy życiowe) jak i z bardziej specyficznymi zagadnieniami.

Dbam o to, by mój gabinet był dla każdej osoby bezpiecznym miejscem. Wierzę w leczącą siłę otwartości, inkluzywności i akceptacji.

Emocje i ciało są dla mnie równie ważne jak myśli i procesy poznawcze. Wspieram w nazwaniu i wyeliminowaniu czynników, które ograniczają i powodują cierpienie. Każda osoba jest integralną częścią świata, który ją otacza. Istotne jest w jakim kontekście dana osoba istnieje, to znaczy jakie są jej relacje z drugim człowiekiem a także ze środowiskiem. Pomagam te relacje pogłębić, ulepszyć…lub uelastycznić. 

Wybrane szkolenia/addiotional courses (in polish):

 • Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym (Fundacja Trans-Fuzja)
 • Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ (Daniel Bąk)
 • Płeć i seksualność w relacji terapeutycznej (Jan Świerszcz)
 • Kreatywność i ucieleśnienie w pracy z parami (Notburga Fisher ŁCG)
 • Aseksualność (Asfera)
 • Chemsex
 • SAR Training
 • Praca z młodzieżą z dysforią płciową (Marta Dora)
 • Maski wstydu (Krystyna Waszkowska-Wójcik)
 • Niebinarność i dysforia (Marta Dora)
 • W trosce o siebie (Olga Haller & Jack Panster)
 • Programu Pomocy Psychologiczne (IIPG w Krakowie)
 • Szkoła Letnia Gestalt
 • Zarządzanie kryzysami psychologicznymi
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Kurs Trenerów Grupowych MATRIK
Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się