Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
Lokalizacja
  • Online
Godziny przyjęć
  • Wtorek 17:00 – 20:00
  • Piątek 17:00 – 20:00
Cennik
Psychoterapia seksuologiczna
Czas 50min | 150zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 150zł

Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska

Oferta

  • Psychoedukacja dotycząca problematyki seksualności
  • Wstępna diagnoza seksuologiczna w zakresie normatywności zachowań seksualnych, w tym zagadnienia chemseks
  • Poradnictwo rodzinne w zakresie wychowania seksualnego
  • Konsultacje dotyczące edukacji seksualnej dzieci (też najmłodszych) i nastolatków
  • Pomoc i wsparcie dla młodych osób nieheteronormatywnych oraz ich rodziców 
  • Pomoc i wsparcie dla osób żyjących z HIV i ich bliskich 

Jako pedagożka i doradczyni rodzinna skupiam się przede wszystkim na perspektywie dziecka. Wspieram rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z seksualności własnych dzieci.
Jako edukatorka seksualna pomagam w zrozumieniu, czym jest seksualność, jakie są jej obszary i jak sprawić, aby była pozytywną częścią życia i dawała radość i spełnienie.

Wykształcenie

Jestem pedagożką, nauczycielką akademicką, badaczką, edukatorką seksualną. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz 2-letnie Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Doktorat poświęcony zachowaniom seksualnym i używaniu substancji psychoaktywnych w kontekście epidemii AIDS obroniłam u prof. Z. Izdebskiego  na Uniwersytecie Warszawskim

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń z zakresu pomocy i wsparcia rodzin oraz osób w kryzysie, w tym 320-godzinne szkolenie „Psychologiczna pomoc rodzinie – podstawy terapii systemowej”.

Aktywność zawodowa

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem doradczynią w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie, gdzie konsultuję pacjentów i pacjentki przed wykonaniem  badań w kierunku HIV.

Prowadzę szkolenia dla różnych grup zawodowych (pedagodzy, medycy, pracowni socjalni) poświęcone różnym aspektom ludzkiej seksualności, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży oraz profilaktyki społecznej.

Jestem badaczką, autorką wielu publikacji naukowych i  popularnonaukowych, członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz przewodniczącą Komisji ds. edukacji seksualnej przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Działam w kilku organizacjach pozarządowych: w Towarzystwie Rozwoju Rodziny (najstarsza polska organizacja działająca na rzecz edukacji seksualnej oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych), w Stowarzyszeniu Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” oraz w Zjednoczeniu na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”.

W 2003 roku otrzymałam nagrodę „Czerwona Kokardka”, przyznawaną osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.

W 2004 roku byłam nominowana do nagrody „Człowiek Tęczy”, przyznawanej przez środowiska LGBT za działania na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji. Znalazłam się wśród dziesięciu osób, obok tak znakomitych postaci jak prof. Maria Szyszkowska czy Kinga Dunin.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się