Lokalizacja
 • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
 • Środy 10:00-15.00
 • Piątki 11:00 – 16:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 160zł
Psychoterapia uzależnień
Czas 50min | 160zł
Psychoterapia par / związków / rodzin
Czas 50min | 170zł
Czas 90min | 220zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 160zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 170zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 160zł

Dr Maria Brodzikowska

W czym mogę pomóc?

– w trudnościach związanych z relacjami i funkcjonowaniem w związkach, w świadomym budowaniu swojej relacji czy radzeniu sobie z przeżywaną w związku zmianą, w trudnościach rodzinnych i kłopotach mających źródło w systemie rodzinnym, 

-w przypadku szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez pacjenta/pacjentkę lub osobę bliską, w tym także w trudnościach związanych z problematyką Chemsex,

– w trudnościach związanych z doświadczaniem zakażenia HIV (swojego lub bliskiej osoby), jak też innych przewlekłych chorób somatycznych, 

-w trudnościach wynikających z niechcianej bezdzietności czy pojawiających się w trakcie leczenia niepłodności.

Doświadczenie zawodowe

W 2019 roku ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie i nadal jestem w procesie szkolenia. Wcześniej natomiast uzyskałam tytuł magistra pedagogiki o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie stopień doktora nauk społecznych. Poza “Przestworzami” pracuję również w Poradni Leczenia Uzależnień przy Parasolowym Centrum Terapii oraz jako nauczycielka akademicka na AWF w Krakowie. Swoje kompetencje terapeutyczne poszerzałam w trakcie stażu terapeutycznego w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w trakcie wolontariatu w Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie i w Stowarzyszeniu Tęczówka w Katowicach. Prowadzę zarówno terapię indywidualną, jak i terapię par, rodzinną oraz grupową.

Od 20 lat pracuję w zakresie problematyki HIV/AIDS – jestem członkinią Rady Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej “Jeden Świat” prowadzę szkolenia dla różnych grup odbiorców, posiadam certyfikat wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS w zakresie poradnictwa okołotestowego HIV, pracuję w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie, zajmuję się poradnictwem i wsparciem dla osób żyjących z HIV i ich bliskich. Jestem też laureatką ogólnopolskiej nagrody “Czerwonej Kokardki” przyznawanej za przyczynienie się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV i istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.


W latach 2002-2009 współpracowałam z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym organizując różne formy wsparcia dla podopiecznych Towarzystwa: prowadziłam działania edukacyjne i pomocowe w Noclegowni dla osób czynnie uzależnionych i w hostelu dla Pacjentów programów substytucyjnych, odbyłam także dwutygodniowy staż w społeczności terapeutycznej Dom MONAR w Krakowie.


Poza działalnością praktyczną zajmuję się prowadzeniem badań naukowych. Obecnie głównymi obszarami moich zainteresowań badawczych są relacje w związkach +/-, psychospołeczne aspekty zakażenia HIV, skuteczność profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zjawisko Chemsex. W tych obszarach jestem współautorką i autorką badań, publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Między innymi jestem jedną ze współautorek badania Chemsex Polska (2018-2019) – projekt zrealizowany w Narodowym Instytucie Zdrowia – Państwowym Zakładzie Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Najważniejsze certyfikaty i szkoły

 • Całościowy 4-letni Kurs Psychoterapii w podejściu systemowym;
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia; 
 • Kurs interwencji kryzysowej;
 • Studia podyplomowe „Profilaktyka HIV/AIDS”
 • Certyfikat Doradcy w zakresie HIV/AIDS. 

Przynależność do towarzystw

Polska Federacja Psychoterapii 

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 

European AIDS Clinical Society

Główne szkolenia 

 • Certyfikat doradcy HIV/AIDS;
 • Dyplom studiów podyplomowych “Profilaktyka HIV/AIDS”;
 • Najnowsze sposoby rozumienia i metody pracy z pacjentami z hiperseksualnością;
 • Seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m;
 • Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton;
 • Szkolenie “Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz praca z dzieckiem doznającym przemocy”
 • Trening “Przemoc seksualna – diagnoza, symptomy, metody postępowania”.
Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się