Oferta
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia par, związków, rodzin
 • Pomoc w kryzysie
 • Konsultacje dla rodziców
Godziny przyjęć
 • Środy 17:00 – 20:00
 • Piątki 10:00 – 14:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 120zł
Psychoterapia uzależnień
Czas 50min | 120zł
Psychoterapia par, związków, rodzin
Czas 50min | 220zł
Czas 90min | 270zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 120zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 120zł

Dr Maria Brodzikowska

O mnie

Aktualnie możliwe jedynie konsultacje. W chwili obecnej nie rozpoczynam nowych procesów terapeutycznych.

Jestem terapeutką systemową, dlatego w dużej mierze skupiam się w terapii na relacjach. Pracuję w duchu afirmatywnego podejścia do różnorodnych modeli rodziny i związków. Bliskie są mi także założenia terapii narracyjnej i postmodernistycznej.

W czym mogę pomóc?

Jako terapeutka pomagam przede wszystkim w trudnościach związanych z relacjami i funkcjonowaniem w związkach, w świadomym budowaniu swojej relacji czy radzeniu sobie z przeżywaną w związku zmianą, w trudnościach rodzinnych i kłopotach mających źródło w systemie rodzinnym.  Pomagam także w trudnościach pojawiających się w doświadczaniu zakażenia HIV (swojego lub bliskiej osoby), jak też innych przewlekłych chorób somatycznych oraz w przypadku szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez pacjenta/pacjentkę lub osobę bliską.

Certyfikaty i szkoły

 • Całościowy 4-letni Kurs Psychoterapii w podejściu systemowym;
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia;
 • Kurs interwencji kryzysowej.

Przynależność do towarzystw

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Doświadczenie zawodowe

Współpracuję w zakresie psychoterapii z Parasolowym Centrum Terapii w Krakowie (w ramach komercyjnych świadczeń placówki oraz w ramach Poradni Leczenia Uzależnień) i Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach (poradnictwo dla par). Swoje kompetencje terapeutyczne poszerzałam także w trakcie stażu terapeutycznego w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w trakcie wolontariatu w Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie.
Od ponad 15 lat pracuję w zakresie problematyki HIV/AIDS – jestem prezeską Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej “Jeden Świat” prowadzę szkolenia dla różnych grup odbiorców, jestem certyfikowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczynią poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującą w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, zajmuję się poradnictwem i wsparciem dla osób żyjących z HIV i ich bliskich.
W latach 2002-2009 współpracowałam też z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym organizując różne formy wsparcia dla podopiecznych Towarzystwa, prowadziłam działania edukacyjne i pomocowe w Noclegowni dla osób czynnie uzależnionych i w hostelu dla Pacjentów programów substytucyjnych, odbyłam także dwutygodniowy staż w społeczności terapeutycznej Dom MONAR w Krakowie.
Poza działalnością praktyczną zajmuję się również prowadzeniem badań naukowych. Głównymi obszarami moich zainteresowań badawczych są relacje w związkach +/-, psychospołeczne aspekty zakażenia HIV, skuteczność profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zjawisko chemsex.

Główne szkolenia

 • Certyfikat doradcy HIV/AIDS;
 • Dyplom studiów podyplomowych “Profilaktyka HIV/AIDS”
 • Seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m;
 • Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton;
 • Szkolenie “Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz praca z dzieckiem doznającym przemocy”
 • Trening “Przemoc seksualna – diagnoza, symptomy, metody postępowania”
Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się