Godziny przyjęć
  • Poniedziałki 18:00 – 21:00
  • Piątki 17:00 – 21:00

 

  • Mondays 18.00-21.00
  • Fridays 16:30 – 20:30
Cennik
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 130zł
Psychotherapy in English
Time 50min | 150zł

Justyna Jowik

Jestem psycholożką i socjolożką z wykształcenia, managerką z doświadczenia. Przez wiele lat łączyłam różne role zawodowe w dużych, międzynarodowych firmach z rozwojem osobistym, poszukując własnej drogi. Bliskie mi jest odnajdywanie tego, co łączy różne światy i czerpanie z nich inspiracji.

Pracuję w nurcie systemowym, w ujęciu konstruktywistyczno-narracyjnym. W czym mogę pomóc? W momentach rozwojowych, kiedy ważne jest poznanie i zrozumienie siebie. W sytuacji zmiany. W dążeniu do polepszania jakości swojego życia. W rozwijaniu twórczych możliwości. W oswojeniu i polubieniu Wysokiej Wrażliwości.

Dbam o otwartą, przyjazną przestrzeń dla osób LGBT+.

Pracuję z osobami dorosłymi w ramach sesji indywidualnych (w tym on-line) w języku polskim oraz angielskim.

Ukończyłam psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznycm w Warszawie oraz socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam kursy z zakresu Porozumienia bez Przemocy (NVC), Którtkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i psychologii procesu (Process Work), m.in. Kurs roczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Warszawie oraz Intensywny Kurs Psychologii Procesu w Portland, Oregon (USA). Należę do  Wielkopolskiego Towarzystwo Terapii Systemowej.

English

I am a psychologist, sociologist and a manager.
For many years I have been having various professional roles in a few large, international companies and I have been combining it with my own personal development while looking for my own path. I like finding out what connects different worlds to draw inspiration from all of them.

I offer counselling sessions in a constructivist and narrative approach of systems therapy. I practice therapy focused on developmental aspects, improving the quality of life, developing creative potential and improving self-knowledge as well as work with Highly Sensitive Persons. I work with adults in individual sessions (including on-line) in Polish and English.
I am keen on creating a safe space for LGBT+ clients.

I graduated from psychology at the University of Social Sciences and Humanities SWPS in Warsaw and sociology at the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw (both Masters Degrees). I am in the process of training in the field of systems therapy conducted by the Wielkopolska Society of Systems Therapy. I completed courses in Non Violent Communication (NVC), Solution Focused Therapy and process psychology (Process Work), including Annual course of the Polish Society of Process Psychology in Warsaw and Intensive Course of Process Psychology in Portland, Oregon (USA). I am a member of the Wielkopolska Society of Systems Therapy.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się