Lokalizacja
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
  • Online
Godziny przyjęć
  • Środy: 8:00 – 16:00
  • Czwartki: 11:00 – 20:00
  • Piątki: 8:00 – 11:00
Cennik
Pomoc w kryzysie
Czas 50 min | 200 zł
Psychoterapia indywidualna
Czas 50 min | 200 zł
Psychoterapia dzieci / młodzieży
Czas 50 min | 200 zł
Psychoterapia on-line
Czas 50 min | 200 zł
Psychoterapia traumy
Czas 50 min | 200 zł

Liudmiła Sydorczuk

Cześć! Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie certyfikacji, interwentką kryzysową, pedagogiem, mamą nastolatka, Ukrainką, emigrantką oraz szczęśliwą włascicielką psa, który się nazywa Safin. Od kilku lat pomagam osobom, które przeszły przez różne traumatyczne wydarzenia, zostały odcięte od rodziny, cierpią na choroby przewlekłe, rozwiodły się lub są na skraju rozwodu, są w depresji, zdezorientowane życiowo i nie wiedzą, jak to zmienić, a także z nastolatkami, które z życia codziennego wiedzą, czym jest mobbing i dyskryminacja, samookaleczają się, trudno im się przystosować do nowych warunków życiowych, są zamknięte w sobie i niedostępne. Wspólnie staramy się znaleźć odpowiedzi na pytania „Kim jestem i czego chcę od życia?”, „Kim będę, kiedy…?”, „Co dalej?” …

Od trzech lat studiuję w Instytucie Gestalt (Kraków), jestem na drugim roku studiów z psychologii w Wyższej Szkole Biznesu (Nowy Sącz). Uzyskuję również dwie specjalizacje na Kijowskim Uniwersytecie Gestalt z psychoterapii dziecięcej i terapii traumy. Ukończyłam Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego (Przemyśl) na kierunku Pomoc Psychologiczna i Interwencja Kryzysowa. Ponadto jestem nauczycielem biologii, biologiem, moją specjalnością jest fizjologia ludzkiego mózgu.

Bardzo lubię Gestalt. Ten nurt uczy mnie swobody, otwartości na różnorodność, pozwala mi być sobą, być z klientem…

Jeszcze będąc na Ukrainie ukończyłam I stopień w Institut Psychosoziale Forschung und Personlichkeits Forderung psychologicznego poradnictwa w nurcie Gestalt i zdałam sobie sprawę, że gdziekolwiek będę mieszkać, chcę w ten sposób pomagać ludziom.

Możesz rozmawiać ze mną po ukraińsku, rosyjsku lub polsku. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Stale udoskonalam swoje umiejętności i wiedzę, superwizuję swoją pracę.

Людмила Сидорчук

Привіт! Я гештальттерапевтка в процесі сертифікації, інтервентка осіб в кризисі, педагогиня, мама, українка, емігрантка та щаслива власниця джек рассел тер’єра на ім'я Сафін. Уже кілька років я допомагаю людям, які пройшли через різні травматичні події, залишились відрізаними від родини, мають хронічні хвороби, розлучились або знаходяться на межі розлучення, перебувають в депресії, які заплутaлись у житті і не знають, як бути далі, для яких еміграція стала справжнім випробуванням а також з підлітками та дітьми, які не з соцреклам знають, що таке булінг і дискримінація, завдають собі шкоди на різні способи, яким тяжко пристосуватись в новій країні, які замкнулись в собі і до них не достукатись. Ми разом знаходимо відповіді на питання "Що далі?", "Хто я і чого хочу від життя?", "Як бути, коли…?"…

З офіційного можна було б тут написати, що ось уже три роки я навчаюсь в Інституті Гештальту (Краків). Два роки у Вищій Школі Бізнесу (Новий Сонч) – магістратура з психології. Здобуваю додатково дві спеціалізації в Київському Гештальт Університеті з дитячої психотерапії та травматерапії. Закінчила Вищу Школу Спеціальної Освіти (Перемишль) в напрямках

Психологічна допомога та кризисна інтервенція. Окрім цього я викладач біології, біолог, моя спеціалізація – це фізіологія мозку людини.

Мені дуже подобається гештальт як напрямок. Ще будучи в Україні я закінчила перший ступінь в Institut Psychosoziale Forschung und Personlichkeits Forderung по напрямку гештальтконсультування і зрозуміла – де б я не була, я хочу так допомагати людям.

Ти можеш розмовляти зі мною українською, російською чи польською мовами. Я працюю з дорослими, дітьми та підлітками. Постійно вдосконалюю свої вміння і навички, працюю згідно з етичним кодексом, супервізую свою роботу.

Я рада, що Ти тут. Радію і від можливості попрацювати разом. До зустрічі.