psychoterapeuta kraków - Michal Pawlega
Lokalizacja
 • Online
Godziny przyjęć
 • Wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 14:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 180zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 180zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 180zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 180zł

Michał Pawlęga

O mnie

Pracuję w nurcie terapii poznawczo–behawioralnej (CBT) oraz wykorzystującej jej osiągnięcia terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT). Są to dynamicznie rozwijające się w ostatnim czasie metody terapii, ukierunkowane na leczenie sprawiających cierpienie objawów. Umożliwiają one u większości osób szybką poprawę samopoczucia i ogólnego funkcjonowania.

Posiadam własne doświadczenie przynależności do grupy mniejszościowej, wychodzenia z uzależnienia oraz radzenia sobie z poważnymi kryzysami osobistymi. Pomaga mi to lepiej zrozumieć położenie osób, którym pomagam. Możesz czuć się ze mną bezpiecznie jeżeli identyfikujesz się jako osoba LGBTI albo poszukujesz swojej identyfikacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Moja filozofia

W pracy terapeutycznej przede wszystkim towarzyszę w odkrywaniu siebie i zmianie. Wierzę, że każdy człowiek najlepiej wie, czego potrzebuje i co może zrobić, by osiągnąć zmianę. Moją rolą jest pomóc w rozpoznaniu tych potrzeb i towarzyszyć w ich osiągnięciu. Z tego powodu pracując ze mną możesz mieć pewność, że nie będę Cię oceniać, pouczać czy dawać tzw. dobrych rad. Pracuję w nurcie pozytywnej seksualności – zakłada ono afirmatywny stousnek do różnorodności genderowej, seksualnej i relacyjnej (ang. GSRD). Innymi słowy, wszystko to, co nie narusza praw innych osób i jest zgodne z potrzebami i pragnieniami człowieka uznaję za wartościowe, warte wsparcia i służące poprawie komfortu życia.

Obszary pomocy

Oferuję wyłącznie terapię online, w tym terapię seksuologiczną dotyczącą nastęujących trudności:

 • zaburzenia seksualne (zaburzenia erekcji, zaburzenia orgazmu, utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi – tzw. hiperseksualność, obniżenie lub utrata potrzeb seksualnych, trudność z rozpoznaniem lub zaakceptowaniem własnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej)
 • szkodliwe używanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki) oraz podejmowania czynności, takich jak granie, zakupy, objadanie się
 • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, nadmierne podwyższenie nastroju, zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia lękowe: lęk uogólniony, paniczny (napadowy), społeczny, fobie swoiste, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 • zaburzenia osobowości (paranoiczna, schizoidalna, chwiejna emocjonalnie (z pogranicza), histrioniczna, narystyczna, lękowa, zależna, obsesyjno-kompulsywna)
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach (rodzinnych, romantycznych, przyjacielskich)

Jestem jednym z niewielu terapeutów w Polsce zajmującym się tematyką chemsex, tj. pracą z osobami podejmującymi aktywność seksualną pod wpływem substancji psychoaktywnych. Dzięki mojej wieloletniej praktyce w pracy z osobami LGBTI oraz osobami żyjącymi z HIV rozumiem specyficzne potrzeby związane z doświadczaniem stresu mniejszościowego i jego wpływu na życie.

Posiadane kompetencje

Certyfikaty i szkoły

 • Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym (Szkoła Psychoterapii Crescentia) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – w trakcie 3 roku
 • Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (Uniwersytect Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Studia pedagogiczne, specjalizacja andragogiczna (Uniwersytet Warszawski)
 • Certyfikat doradcy okołotestowego HIV oraz edukatora HIV (Krajowe Centrum ds. AIDS)
 • Certyfikat edukatora seksualnego (Towarzystwo Rozwoju Rodziny)
 • Certyfikat doradcy ds. zdrowia MSM (Terrence Higgins Trust, Wielka Brytania)
 • Szkolenie w zakresie Dialogu Motywującego (Terrence Higgins Trust, Wielka Brytania)
 • Szkolenie Treating Out of Control Sexual Behaviour (Pink Therapy, Wielka Brytania)
 • Szkolenie Drugs, Drug Use and Drug Policy Jealth (Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria)

Doświadczenie

Od wielu lat zajmuję się promocją zdrowia seksualnego i psychicznego oraz udzielaniem wsparcia kryzysowego i terapeutycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Stowarzyszeniu Lambda-Warszawa, Społecznym Komitecie ds. AIDS oraz Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Prowadziłem programy badawcze, zapobiegania zakażeniom HIV i uzależnieniom dotyczące tzw. populacji trudnodostępnych (osoby należące do grup stygmatyzowanych społecznie: osoby używające narkotyków, osoby LGBT, osoby świadczące usługi seksualne). Współtworzyłem pierwszy w Polsce kompleksowy program skierowany do problemowych użytkowników chemsex. Zajmowałem się także testowaniem w kierunku HIV i udzielaniem wsparcia dla osób zakażonych. Za te działania otrzymałem nagrodę “Czerwona Kokardka” przyznawaną za szczególny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. Jestem także ambasadorem ogólnopolskiej inicjatywy SEXEDPL.

Ponieważ psychoterapia jest dyscypliną stosunkowo nową, cały czas odkrywane są nowe podejścia i strategie. Dlatego też corocznie uczestniczę w warsztatach i konferencjach, dzięki którym uzupełniam i doskonalę moje umiejętności.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, Association for Addiction Professionals (NAADAC), Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (ECOM), Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz European AIDS Clinical Society (EACS).

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się