Monika Prylinska
Lokalizacja
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
  • Godziny zostaną podane niebawem
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 150zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 150zł
Psychotherapy in English
Czas 50min | 150zł

Monika Prylinska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie. Od 2022 roku uczestniczę w kursie Formación en Práctica Clínica Gestáltica prowadzonym przez Carmen Vazquez-Bandin Madrycie. Swoją pracę opieram na Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję stałej superwizji.

Mam długoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi z różnych kręgów kulturowych. Interesuje mnie praca z osobami z doświadczeniem wykluczenia społecznego i odmienności. Zgłębiam tajemnice ograniczeń wynikających z ludzkich przekonań i stereotypowego postrzegania świata. 

Szanuję ludzi i jestem nieodmiennie zafascynowana scenariuszami, jakie niesie ze sobą ludzkie życie. Wierzę w potencjał i zasoby, które, wydobyte na światło dzienne, mogą stać się pomocne w uzyskaniu życiowej satysfakcji. Przy każdym spotkaniu dążę do ich poznania i wzmocnienia. 

Pracuję w językach polskim, angielskim i hiszpańskim.

Prywatnie moją pasją jest podróżowanie i pisanie.

I am a graduate of the University of Lodz and the Jagiellonian University, a psychotherapist – in – training at the Gestalt Institute in Krakow.
Since 2022, I have been participating in the Formación en Práctica Clínica Gestáltica course run by Carmen Vazquez-Bandin in Madrid.
My work is based on the Code of Ethics of the Polish Society for Gestalt Psychotherapy. I work under regular supervision.

I have many years of experience in working with people from different cultures. I am interested in working with people who have experience of social exclusion and otherness. I explore the mysteries of limitations resulting from human beliefs and stereotypical perceptions of the world.
I respect people and I am always fascinated by the scenarios that human life presents. I believe in the potential and resources that, when brought to light, can be helpful in achieving satisfaction with life. During each meeting, I strive to get to know and strengthen them.

I work in Polish, English and Spanish.

I have a deep passion for travelling and writing.

Mi nombre es Monika Prylinska, soy graduada de la Universidad de Lodz y de la Universidad Jagellónica. Actualmente trabajo como terapeuta Gestalt-en-formación y sigo estudiando en el Instituto Gestalt de Cracovia.

Desde 2022, estoy participando también en el curso de Formación en Práctica Clínica Gestáltica dirigido por Carmen Vazquez-Bandin en Madrid.

Mi trabajo está basado en el Código de Ética de la Sociedad Polaca de Psicoterapia Gestalt y trabajo bajo supervisión regular.

Cuento con muchos años de experiencia trabajando con personas de diferentes culturas, y estoy interesada en intercambiar ideas y conocimientos con personas que hayan experimentado la exclusión social. Me apasiona explorar los misterios de las limitaciones que surgen de las creencias y percepciones estereotipadas del mundo.

Siempre respeto a las personas y me fascina conocer las diferentes situaciones que presenta la vida humana. Creo en el potencial y los recursos que las personas poseen y que, cuando se sacan a la luz, pueden ser muy útiles para lograr la satisfacción con la vida. Durante cada encuentro, me esfuerzo por conocer a las personas y ayudarles a fortalecer su autoconocimiento y autoestima.

Hago la consulta en polaco, inglés y español.

En la vida privada, tengo una profunda pasión por viajar y escribir.