Nika Krzyś Świtalska
Lokalizacja
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć

Wtorek 9:00-14:00
Czwartek 17:00-20:00

Nika Krzyś Świtalska

„Psychoterapia jest sztuką w tej samej mierze co nauką, dlatego intuicja i bezpośredniość artysty są cechami potrzebnymi dobremu terapeucie tak samo jak wykształcenie naukowe (Laura Perls, 1978).”

Dzień dobry,
nazywam się Nika Krzyś Świtalska. Moje zaimki to ona/jej. Pracę gabinetową opieram głównie na terapii Gestalt. Towarzyszę osobom w doświadczaniu i przeżywaniu, dając wsparcie tym aspektom, które wyłaniają się w procesie. Stwarzam bezpieczną przestrzeń, w której możesz zobaczyć, usłyszeć, poczuć pominięte, pozbawione głosu sprawy, uczucia, myśli, przekonania, domagające się uwagi i opieki.

I odwrotnie, staram się pomóc Tobie w dostrzeżeniu tego, co jest nadmiernie wyeksponowane, usztywnione, bez żywotności i blokujące dostęp do Twojej spontaniczności. Bliskie jest mi postrzeganie ujęte w paradoksalnej teorii zmiany, która mówi, że w wyniku terapii, człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być, a akceptacja siebie i swojego rozwoju, jest podstawą zmiany.

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt i certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją pracę opieram na Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję stałej superwizji. Przez wiele lat mieszkałam poza granicami Polski, między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii i Niemczech. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, grup mniejszościowych, także tych zagrożonych wykluczeniem. Ostatnie lata poświęciłam na pracę w korporacjach i zgłębianie zagadnień interpersonalnych w organizacjach biznesowych. Pracuję głównie w nurcie Gestalt, bliska jest mi analiza jungowska i Psychologia zorientowana na proces, które poznawałam na licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. W mojej pracy za ważne uznaję wspieranie procesu osoby klienckiej.

Wykształcenie artystyczne pozwala mi na poszerzanie działań terapeutycznych o elementy związane zekspresją twórczą, pozwalającą rozwijać i dotrzeć do istoty znaczenia uczuć, czy sytuacji, które nam towarzyszą. Ważna część mojej pracy gabinetowej to uważne podążanie za ciałem i wyłaniającymi się gestami. Zwrócenie uwagi na to co dzieje się w ciele, pozwala zauważyć, co przeżywamy w obecnej chwili.

Oferuję:

  • terapię indywidualną dla osób dorosłych
  • wsparcie dla osób doświadczających trudności ze względu na orientację seksualną, czy tożsamość płciową
  • pomoc dla osób klienckich w kryzysie egzystencjalnym
  • wsparcie dla osób chcących poznać swoje zasoby i ograniczenia
  • Trening Umiejętności Społecznych dla osób doświadczających problemów w interakcjach z innymi
  • wsparcie dla rodziców


Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się