Zofia Kania _ Toni Kania
Lokalizacja
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałki 18:00 – 21:00
  • Wtorki 18:00 – 21:00
Cennik
Konsultacja
Czas 50min | 120zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 120zł
Toni Kania
120 zł/spotkanie (w zależności od liczby spotkań)
Psychotherapy in English
Time 50min | 120zł

Toni Kania

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kursu krótkoterminowej psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR/SBFT) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Zajmuję się indywidualnym poradnictwem psychologicznym, edukacją seksualną, wsparciem w doświadczeniu aborcji i dostępie do niej; szkoleniami z inkluzywności dla organizacji oraz prowadzeniem badań naukowych nad doświadczeniami społecznymi osób różnorodnych płciowo na Edinburgh Napier University. Prowadzę także działalność samorzeczniczą dla osób w spektrum autyzmu i ADHD oraz osób z chronicznymi niepełnosprawnościami fizycznymi. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi i kolektywami aktywistycznymi: Fundacja Dziewczyny w Spektrum, Aborcyjny Dream Team, Stowarzyszenie Queerowy Maj, Federacja Znaki Równości, Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej “Jeden Świat” i Abortion Support Network. 

Specjalizuję się głównie w pracy nad: eksploracją tożsamości płciowej i seksualnej; radzeniem sobie z trudnościami w funkcjonowaniu codziennym u osób neuroróżnorodnych (w spektrum autyzmu i ADHD); adaptacją do życia z niepełnosprawnością/utratą sprawności; radzeniem sobie z dysforią płciową; potrzebą wsparcia informacyjnego w związku z tranzycją społeczną i medyczną; radzeniem sobie ze stresem mniejszościowym; wypaleniem zawodowym i aktywistycznym; stygmatyzacją i autostygmatyzacją w związku z doświadczeniem aborcji; odkrywaniem własnej seksualności i potrzeb seksualnych; radzeniem sobie z trudnościami sensorycznymi i zaburzeniem integracji sensorycznej.

Staram się stworzyć bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla osób o różnorodnych tożsamościach i doświadczeniach, w szczególności tych, które doświadczają silnego wykluczenia społecznego na co dzień (osoby transpłciowe i niebinarne, osoby pracujące seksualnie, osoby z doświadczeniem aborcji, osoby z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, osoby reprezentujące mniejszości etniczne i religijne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby neuroróżnorodne).

Pracuję wyłącznie online, indywidualnie, z osobami powyżej 15 roku życia.

ENG

I am a graduate of psychology (Jagiellonian University, Poland) and postgraduate studies in clinical sexology (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), I have also completed a course in Solution-Focused Brief Therapy at the Centre of Solution-Focused Therapy in Poland. 

My main areas of expertise are individual psychological counselling, sex education, support in accessing abortion and experiencing it, inclusivity training for organisations, and research on the social experiences of gender diverse people at Edinburgh Napier University. Self-advocate activist for people in the autism spectrum and with ADHD, as well as for people with chronic physical disabilities. I collaborate with NGOs and activist collectives: Girls on the Spectrum Foundation, Abortion Dream Team, Queer May Association, Signs of Equality Federation, One World Health Prevention Association and Abortion Support Network. 

I specialise mainly in the following areas: exploring one’s gender and sexual identity; coping with difficulties in everyday functioning of neurodiverse people (in the autism spectrum and with ADHD); adapting to life with disability; coping with gender dysphoria; information support regarding access to social and medical transition; coping with minority stress; professional and activist burnout; stigma and self-stigmatisation in relation to the experience of abortion; exploring one’s sexuality and sexual needs; managing sensory difficulties and sensory integration disorder.

I strive to create a safe and supportive space for people with diverse identities and experiences, especially those who undergo social exclusion on a daily basis (trans and non-binary people, sex workers, people with experience of abortion, migrants and refugees, persons representing ethnic and religious minorities, people with disabilities, neurodivergent individuals).

I work exclusively online and individually with people over the age of 15.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się