psychoterapeuta Wit Kania kraków
Lokalizacja
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałki 18:00 – 21:00
  • Wtorki 18:00 – 21:00
Cennik
Konsultacja
Czas 50min | 120zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 120zł
Zofia Kania
120 zł/spotkanie (w zależności od liczby spotkań)
Psychotherapy in English
Time 50min | 120zł

Zofia Kania

O mnie

Posiadam ukończone studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs specjalistyczny dla doradców poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS, prowadzony przez Krajowe Centrum ds AIDS. Obecnie podejmuję studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Na co dzień pracuję jako doradca poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS w krakowskim Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym.

Mam ukończone szkolenia specjalistyczne z obszarów pomocy psychologicznej osobom transpłciowym, interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego dedykowanego tęczowym rodzinom, pracy z osobami w relacjach niemonogamicznych, wsparcia osób ze społeczności LGBQ+ oraz pracy z osobami użytkującymi ChemSex.

Kompetencje w obszarze klinicznym były przeze mnie rozwijane w toku praktyk i staży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Posiadam także doświadczenie wolontariackie, zdobywane w ramach działalności organizacji pozarządowych pracujących na rzecz praw osób ze społeczności LGBTQ+ oraz kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej.

Bliskie są mi idee sekspozytywności, redukcji szkód oraz praktykowania opartego na dowodach naukowych (Evidence-Based Practice). W pracy kieruję się postawą otwartości na różnorodność i afirmatywnego wspierania w przeżywaniu siebie.


Przyjmuję osoby powyżej 15 r.ż.

W czym mogę pomóc?

Głównymi obszarami mojej działalności jest poradnictwo psychologiczne dedykowane grupie osób GSRD (różnorodności płciowe, seksualne i relacyjne, w tym społeczność LGBTQ+), poradnictwo dedykowane osobom w spektrum autyzmu oraz pomoc w kryzysie.

Prowadzę konsultacje dla osób transpłciowych i niebinarnych oraz ich bliskich (rodziców/opiekunów, osób partnerskich i dzieci). Towarzyszę w eksplorowaniu własnej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.

Udzielam także wsparcia psychologicznego osobom żyjącym z HIV oraz ich bliskim. Prowadzę również konsultacje dedykowane osobom mającym trudności z użytkowaniem substancji psychoaktywnych, w tym osób użytkującym chemsex.


English

I received my master’s degree in psychology from the Jagiellonian University in Cracow. Currently I am undertaking postgraduate studies ‘Clinical Sexology – Review, Education, Therapy’ at Adam Mickiewicz University in Poznan. My present occupation is a position of counsellor for HIV/AIDS testing at the Cracow Consultation and Diagnostic Centre. I have completed specialist trainings in the areas of psychological support for transgender people, crisis intervention, psychological support dedicated to rainbow families and working with people using ChemSex.

My experience in the area of voluntary activism has been gained through work  for NGOs dedicated to domains such as rights of LGBTQ+ people and women experiencing economic violence.

I have been acquiring diagnostic skills in the clinical area in course of several internships at the University Hospital in Cracow, Specialist Hospital Dr. Joseph Babinski in Cracow and Cracow Rehabilitation and Orthopaedics Centre.

The ideas I’m particularly close to are sex-positivity, harm reduction and Evidence-Based Practice. In my work I am guided by an attitude of openness to diversity and affirmative support in self experience.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się