Anna Chmurka-Zielinska psychoterapeutka kraków
Lokalizacja
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałek 16:00 – 19:00
  • Wtorek 16:00 – 20:00
  • Czwartek 15:00 – 20:00
  • Piątek 11:00 – 16:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 130zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 130zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 130zł

Anna Chmurka-Zielinska

O mnie

Nazywam siebie terapeutką holistyczną. W pomaganiu osobom łączę różne podejścia i metody. Filozofią mojej pracy i życia jest Psychologia zorientowana na proces (POP – Process Oriented Psychology). Ten kierunek, stworzony przez Arnolda Mindella, wywodzi się z analizy jungowskiej rozszerzonej o pracę ze śniącym ciałem, z taoizmu, szamanizmu i przynależy do nurtów humanistycznych.

Psychoterapię postrzegam jako drogę do odzyskiwania naturalnej równowagi, którą przydarza nam się z różnych powodów utracić na skutek bolesnych doświadczeń życiowych, przeżytych traum i środowiska społecznego, które często nie sprzyja realizowaniu siebie jako unikalnej ludzkiej istoty.

Towarzyszę na tej drodze osobie, która chce lepiej poznać samą siebie. Stwarzam bezpieczne warunki, aby problemy i symptomy, skłaniające do podjęcia terapii, stały się szansą na zwiększenie świadomości, wzięcia odpowiedzialności za własne życie i dokonanie w nim zmian.

Poszerzanie świadomości wszelkich wymiarów procesu okazuje się być wyjściem z cierpienia, niejako przekraczaniem siebie jako ja-które-cierpi i stawaniem się większym Ja.

W filozofii POP symptom, choroba, zranienie, problem w relacji, konflikt, koszmarny senny obraz, trudne, nieraz wręcz obezwładniające emocje, nie są jedynie czymś, co mamy usunąć, naprawić, rozwiązać, wyleczyć. Traktujemy je jako istotną informację, którą nasza wewnętrzna głęboka mądrość wysyła codziennemu ‘ja’ z intencją, że informacja ta zostanie odczytana. Jakaś część nas domaga się bycia wysłuchaną, odczuwaną, zrozumianą, doświadczoną i przyjętą w naszym życiu. Zakładamy, że ten proces ma swoją mądrość i cel.

Takie podejście sprawia, że postawa terapeuty nie polega na analizowaniu, diagnozie, znajdowaniu rozwiązań problemów, nie polega też na doradzaniu. Jest czułą obecnością i uważnym wsłuchaniem się w informację i głos, jakim symptom ‘krzyczy’, dopomina się uwagi, bo ponad wszystko pragnie być ułyszany.

Będąc w roli terapeuty, z chwili na chwilę uczę się niepowtarzalnego języka, jakim komunikuje się twój umysł, emocje, ciało, sny, dusza. Stojąc obok ciebie, bliska i zdystansowana jednocześnie, w przestrzeni szacunku i bezwarunkowej miłości, pozwalam, żeby odsłaniało się to, co próbuje się ujawnić; delikatnie i we właściwym momencie zapraszam do spotkania te części ciebie, które pragną zaistnieć.

Odbyłam szkolenie w Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu (nie zdałam egzaminów i nie certyfikowałam się), dwumiesięczną praktykę w Klinice Psychiatrii CM UJ, poza tym wiele szkoleń, projektów, warsztatów terapeutycznych w różnych nurtach (gestalt, psychodrama), rytuałów, odosobnień, praktyk szamańskich. Asystowałam w Kręgach Uzdrawiającej Mocy, prowadziłam kręgi dla osób towarzyszących umierającym i w żałobie, kręgi śpiewu. Brałam udział w warsztatach i projektach z zakresu Głębokiej Demokracji, m.in. wokół zagadnień traumy kolektywnej, a także dyskryminacji grup mniejszościowych, wielokulturowości, różnorodności, GSRD. Mam doświadczenia w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, towarzyszenia dzieciom z upośledzeniem umysłowym. Nieustannie się uczę i eksperymentuję w obszarach pracy z ciałem, łącząc uważny dotyk i masaż z pracą z procesem. Najważniejszym warsztatem rozwojowym jest dla mnie życie. Pracuję pod superwizją. 

Mam wykształcenie matematyczne i polonistyczne, jestem mamą, poetką. Fascynuje mnie język, słowa, dotyk, uważność, medytacja, śpiew, zmiana. Obszary moich zainteresowań to wszelkie formy pracy z ciałem i ruchem, oddech, duchowość, relacje, seksualność, odmienne stany świadomości, szczególnie te bliskie śmierci.

W Przestworzach prowadzę psychoterapię osób dorosłych, w gabinecie i on-line. Zapraszam cię niezależnie od twojej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej czy rodzaju związków i relacji, jakie tworzysz z bliskimi osobami.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się