Konsultacje dla rodziców

Konsultacja psychologiczna o charakterze terapeutycznym to oferta skierowana do rodziców i opiekunów, którzy zgłaszają się z prośbą o ocenę rozwoju dziecka i wskazanie sposobów jego wspierania.

Podczas konsultacji jest czas na rozmowę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców zachowaniach dzieci. Jednocześnie terapeuta umożliwia zobaczenie kwestii pozostających przedmiotem troski opiekunów w szerszym – nierzadko umykającym im – kontekście. Główny cel konsultacji stanowi rozpoznanie trudności (osobistych lub wychowawczych), z jakimi zgłaszają się rodzice, i znalezienie możliwości ich przezwyciężenia lub wskazanie sposobów pomocy.

Konsultacje są formą wsparcia krótkoterminowego; obejmują zwykle jedno do kilku spotkań; w ich trakcie rodzice/opiekunowie wraz z terapeutą decydują, jaki rodzaj psychoterapii i dla których członków rodziny, będzie najodpowiedniejszy.

Nasi specjaliści