Psychoterapia par / związków / rodzin

W terapii par i związków partnerzy rozmawiają o trudnościach w swojej relacji z towarzyszeniem psychoterapeuty, który pomaga im znajdować satysfakcjonujące rozwiązania. Proces terapeutyczny zwykle zaczyna się od jednej bądź kilku konsultacji diagnostycznych, podczas których osoby w związku mogą swobodnie opowiedzieć o swoich problemach i przedyskutować je, żeby uzgodnić cel wspólnej pracy terapeutycznej. Istotnym elementem tego etapu pracy jest przyjrzenie się oczekiwaniom osób będących w relacji wobec procesu terapeutycznego oraz tego, jak identyfikują i rozumieją problem.
Po wykrystalizowaniu się celu terapii spotkania odbywają się z uzgodnioną częstotliwością. Podczas półtoragodzinnych sesji każdy z partnerów zapraszany jest do przedstawienia tego, co dzieje się w związku, ze swojej perspektywy, w bezpiecznych warunkach moderowanych przez psychoterapeutę.
Oferujemy wsparcie w różnorodnym zakresie tematów, w tym między innymi:

 • zakłóceniach komunikacji między partnerami;
 • niemożności wzajemnego zrozumienia się;
 • odmiennych potrzebach i oczekiwaniach wobec relacji;
 • kwestiach związanych z życiem seksualnym;
 • kryzysie w związku;
 • kwestiach związanych z granicami w związku;
 • zmianach z zakresie dotychczasowych form relacji;
 • problemach wychowawczych;
 • kwestiach związanych ze świadomą zgodą w relacji;
 • rozstania i określenia jego warunków;
 • pracujemy również ze związkami poliamorycznymi, jak i innymi formami niemonogamii.

Proces terapeutyczny często koncentruje się na ułatwianiu partnerom dialogu, werbalizowaniu tego, co w relacji niewyrażone oraz wzajemnym usłyszeniu i zaakceptowaniu emocji wcześniej w relacji pomijanych. Spotkania z towarzyszeniem psychoterapeuty ułatwiają uświadomienie sobie, dlaczego – nierzadko mimo dobrych chęci – nie udaje się porozumieć; co każda ze stron może dać od siebie, aby związek stał się bardziej satysfakcjonujący.
Czasem poziom napięcia w relacji staje się tak wysoki, że udaremnia jakąkolwiek komunikację między partnerami. Wtedy kontakt ze specjalistą może okazać się jedynym sposobem na odzyskanie szansy na porozumienie.
Psychoterapeuci Centrum dbają o stworzenie i zachowanie otwartej i życzliwej atmosfery współpracy. Z otwartością podchodzą do doświadczeń osób zgłaszających się oraz do różnorodności relacyjnej, płciowej i seksualnej. Podejmują starania dążące do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji, zaś pracę poddają superwizji.

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line