Opieka psychiatryczna

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

Opieka psychiatryczna dedykowana jest osobom, które wymagają diagnozy z uwagi na doświadczane problemy psychiczne oraz wsparcia farmakologicznego, poza ewentualnym
wsparciem terapeutycznym. Mamy świadomość konieczności kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Z tego powodu chcemy oferować zarówno opiekę terapeutyczną, jak i psychiatryczną.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • diagnozę i leczenie m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń
  osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychotycznych i innych.
 • wsparcie psychiatryczne w procesie tranzycji związanej z odczuwaną niezgodnością płciową.
  Jeśli doświadczasz:
 • zmian nastroju
 • utrzymującego się lęku, niepokoju bądź okresowo występujących stanów, kiedy są one bardzo nasilone
 • przewlekłego zmęczenia, bez żadnej uchwytnej przyczyny
 • zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu – spadek zainteresowania niektórymi aktywnościami, wycofanie się z kontaktów międzyludzkich
 • bólu głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowych i innych objawów somatycznych mimo wykluczenia chorób somatycznych w wykonanych uprzednio badaniach
 • gwałtownych zmian w życiu, z którymi trudno Ci sobie poradzić i masz poczucie, że Cię przerastają
 • doznań zmysłowych np. głosów, których nie doświadczają osoby wokół Ciebie lub innych trudności, których nie rozumiesz i z którymi trudno Ci sobie poradzić, warto poszukać pomocy u psychiatry.

Konsultacja psychiatryczna polega na rozmowie, podczas której psychiatra zadaje pytania dotyczące obecnych dolegliwości, historii wcześniejszych objawów i ewentualnego leczenia psychiatrycznego w przeszłości. Podczas konsultacji psychiatra pyta o ogólny stan zdrowia i inne choroby, które mogą wpłynąć na dalsze decyzje dotyczące potencjalnej diagnozy oraz sposobu leczenia. Może również zapytać o okres dorastania oraz relacje rodzinne i relacje z innymi osobami ważnymi w życiu osoby pacjenckiej. Po zebraniu wszystkich istotnych
informacji następuje ich omówienie wraz z postawieniem diagnozy oraz omówienie możliwych dalszych kroków, w tym możliwości leczenia.
Opiekę świadczoną w naszym centrum cechuje otwartość na różnorodność płciową, seksualną i relacyjną. Umożliwiamy również konsultacje online.
Swoją ofertę kierujemy obecnie przede wszystkim do osób dorosłych.