Psychoterapia LGBT+

Wsparcie dla osób LGBT+

Naszą ofertę kierujemy do osób LGBT+ oraz ich bliskich, jako grup często dotkniętych uprzedzeniami i dyskryminacją. Zapewniamy wsparcie terapeutyczne na wysokim poziomie, pełne uważności i zrozumienia nie tylko dla problemów, z którymi zgłaszają się nasi pacjenci, ale przede wszystkim dla każdego z nich jako człowieka.

Mamy świadomość tego, jak złożona wewnętrznie jest społeczność LGBT+ oraz jak różnorodne są doświadczenia poszczególnych osób. Psychoterapeuci pracujący w Centrum podchodzą z szacunkiem i otwartością do swobodnej ekspresji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej. Posiadają przygotowanie i wiedzę niezbędne do pracy z potrzebującymi wsparcia osobami o różnej tożsamości płciowej i seksualnej, pozostającymi w rozmaitego rodzaju związkach. W pracy z osobami LGBT+ oraz ich bliskimi kierujemy się zasadą otwartości i empatii wobec ich doświadczeń. Dbamy o systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie profesjonalnego wsparcia dedykowanego osobom LGBT+, a także regularne superwizowanie swojej pracy u wykwalifikowanych specjalistów.

Rozumiemy, jakie znaczenie w życiu osób LGBT+ i ich bliskich może być doświadczanie stresu mniejszościowego, czyli takiego rodzaju stresu, który dotyka osoby należące do grup marginalizowanych i dyskryminowanych. Patrzymy na całość kontekstu społecznego, w którym znajduje się osoba – tak, żeby móc jak najlepiej poznać jej sytuację oraz udzielić adekwatnego do potrzeb wsparcia.
Oferujemy wsparcie w rozmaitych obszarach doświadczeń osób LGBT+ i ich bliskich, w tym m.in.:

 • doświadczeniu wykluczenia z uwagi na tożsamość płciową, seksualną i rodzaj relacji;
 • pomoc terapeutyczną w zaakceptowaniu swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej;
 • trudnościami z brakiem akceptacji ze strony otoczenia społecznego (miejsca pracy, szkoły/uczelni, osób bliskich i innych);
 • poszukiwaniami i odkrywaniem własnej tożsamości płciowej i/lub seksualnej;
 • doświadczaniu dysforii płciowej u osób transpłciowych i niebinarnych;
 • adaptacji do coming outu bliskiej osoby;
 • potrzebie wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego podczas tranzycji medycznej, społecznej i prawnej;
 • przygotowaniu do coming outu/coming outów w otoczeniu społecznym oraz pracę z rodziną po coming oucie
 • doświadczaniu trudności w związku z obecną sytuacją społeczno-polityczną;
 • przygotowaniu do sojusznictwa (w przypadku osób bliskich);
 • pomoc terapeutyczną dla związków poliamorycznych.

Mamy świadomość, jak ważne potrafi być wsparcie w nieakceptującym otoczeniu społecznym, dlatego pracujemy zarówno indywidualnie z osobami LGBT+, jak i ich bliskimi. Oferujemy pomoc rodzicom, osobom partnerskim, dzieciom oraz innym bliskim osobom, które poszukują profesjonalnego wsparcia – niezależnie, czy potrzebne jest zaopiekowanie informacyjne, poradnictwo, czy terapia długoterminowa. Bliskie są nam idee radykalnej empatii i sekspozytywności – do każdej osoby podchodzimy z otwartością na jej doświadczenia życiowe, biorąc pod uwagę jej historię i kontekst społeczny. Nie podważamy niczyich uczuć, ani nie kwestionujemy tożsamości osób pacjenckich. Kładziemy nacisk na zapewnienie profesjonalnego wsparcia w oparciu o aktualną wiedzę, nie akceptujemy żadnej formy praktyk reparatywnych.

Zależy nam na tym, aby w Centrum Psychoterapii Przestworza każda osoba otrzymała wsparcie adekwatne do swoich potrzeb i zrozumienie dla własnej sytuacji życiowej. Dlatego też dbamy o stałe aktualizowanie naszej wiedzy, stosowanie odpowiedniego słownictwa oraz poprawnych zaimków. Dbamy o przyjazność Centrum dla różnorodnych grup osób ze społeczności LGBT+, w tym dla osób szczególnie narażonych na wykluczenie, jak np. osób ze spektrum aseksualności oraz aromantyczności, osób transpłciowych i niebinarnych, osób LGBT+ w wieku 50+, osób interpłciowych, osób LGBT+ pracujących seksualnie, osób żyjących z HIV, osób LGBT+ z niepełnosprawnościami, osób LGBT+ pochodzących z mniejszych ośrodków oraz osób reprezentujących mniejszości etniczne/narodowe i religijne.

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line