Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to bezpośrednie spotkanie pacjenta z terapeutą. Poprzedzone jest jedną lub kilkoma sesjami konsultacyjnymi, podczas których wspólnie omawiają oni, z jakimi trudnościami zmaga się pacjent, i określają cele, które mają zostać osiągnięte w wyniku psychoterapii.

Tę formę pomocy kierujemy zwłaszcza do osób odczuwających jakiś rodzaj cierpienia, z którym nie mogą poradzić sobie same lub w dotychczasowy sposób. Do oczekiwanych efektów należą poprawa jakości życia pacjenta; usunięcie objawu, z którym się zgłasza; zmiana sposobu tworzenia relacji i pozostawania w nich.

W zależności od potrzeb, psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat; najczęściej przyjmuje postać cotygodniowych spotkań.

W psychoterapii indywidualnej dbamy o stworzenie niezagrażającej atmosfery, w której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom, uczuciom, przekonaniom i relacjom z innymi osobami.
Postaramy się pomóc Ci poznać szerszy kontekst Twoich trudności, żeby łatwiej było określić, co stanowi ich źródło.

Nie wystarczy jednak tylko zrozumieć, co jest Twoim problemem i skąd się on bierze. W bliskości z terapeutą będziesz mieć okazję zbudować relację, zapewniającą bezpieczne warunki dla doświadczania więzi i odkrywania, jak w rozmaitych okolicznościach radzić sobie inaczej niż dotąd.

Nasi specjaliści