Psychoterapia indywidualna


Jest to forma pomocy szczególnie skierowana do osób odczuwających jakiś rodzaj trudności, dyskomfortu lub cierpienia, z którym nie mogą sobie poradzić same lub w sytuacji, gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie przestały być skuteczne.

Psychoterapia to bezpośrednie spotkanie osoby pacjenckiej/klienckiej z terapeutą. Poprzedzone jest jedną lub kilkoma konsultacjami, podczas których określa się i uszczegóławia to, co stanowi problem oraz to, co będzie przedmiotem wspólnej pracy w roku psychoterapii. Celem pracy psychoterapeutycznej jest poprawa jakości życia osoby, która zwraca się po pomoc, usunięcie objawu, z którym się zgłasza, a także zmiana sposobu tworzenia i bycia w relacjach. Przede wszystkim – cel i długość pracy ustalane są zawsze indywidualnie.


W zależności od potrzeb osoby, trwa od kilku miesięcy do kilku lat, a najczęściej posiada formę cotygodniowych spotkań.
W psychoterapii indywidualnej dbamy o stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom, uczuciom, trudnościom i relacjom z innymi osobami. Postaramy się pomóc Ci poznać szerszy kontekst twoich trudności, żeby łatwiej było określić co jest źródłem twoich aktualnych kłopotów. Relacja terapeutyczna może być budującym doświadczeniem nowej formy tworzenia relacji. Nie wystarczy tylko zrozumieć, co jest Twoim problemem i skąd się on bierze. Niezbędna jest relacja z terapeutą, w której można odkrywać, jak radzić sobie inaczej.
Psychoterapia oparta jest na różnorodnych podłożach filozoficznych oraz wartościach, które przekładają się na sposób pracy z osobą pacjencką/kliencką. Istotnym elementem procesu terapeutycznego jest poszukiwanie wspólnego języka i próba zrozumienia sytuacji osoby, która zgłasza się do gabinetu. Taka forma spotkania wspierająca jest w różnorodnych dziedzinach życia i przy różnego typu trudnościach.

Oferujemy pomoc w obszarach takich jak m.in.:

 • doświadczanie kryzysu emocjonalnego;
 • trudności w bliskich relacjach;
 • depresja;
 • doświadczanie trudnych emocji, takich jak lęk, smutek, złość, rozgoryczenie oraz obniżonego nastroju;
 • życie z przewlekłą chorobą lub wspieranie osoby przewlekle chorej;
 • radzenie sobie w żałobie i rozstaniach;
 • trudności z motywacją do działania;
 • uzależnienia i nałogi;
 • chęć zrozumienia przyczyn własnych doświadczeń;
 • doświadczanie trudności w związku z sytuacją społeczno-polityczną oraz klimatyczną;
 • doświadczanie lęku i napięcia;
 • trudności z funkcjonowaniem w otoczeniu społecznym (środowiskiem pracy, szkoły/uczelni oraz rodzinnym);
 • chęć uzyskania pomocy we wprowadzeniu zmian w swoje życie.

Psychoterapeuci Centrum przykładają szczególną dbałość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy, zaś swoją pracę poddają superwizji. Kierują się zasadami pozbawionej oceny empatii i otwartości na różnorodność doświadczeń pacjentów oraz ich indywidualny sposób rozumienia własnej sytuacji życiowej.

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line