Psychoterapia uzależnień

Terapia uzależnień służy przede wszystkim pomocy osobom z uzależnieniami w uporaniu się z nałogiem. Uzależnienie to złożone i skomplikowane zaburzenie, mające destrukcyjny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Rzutuje również na kontakty społeczne osoby, a także funkcjonowanie w szkole/pracy oraz innych, znaczących obszarach życia. Jednak z autentycznym wsparciem terapeuty i/lub grupy można sobie z nim poradzić. Kluczowe dla skuteczności terapii jest przeprowadzenie konsultacji, pozwalającej określić najlepszy sposób pracy (psychoterapia indywidualna, grupowa terapia uzależnień, detoksykacja). Pierwsze spotkania w roku terapii uzależnień poświęcone są dookreśleniu obszaru problemu oraz wyborze takiego sposobu pracy, który będzie najbardziej adekwatny do potrzeb osoby zgłaszającej się.

Uzależnienia i problemowe użytkowanie może objawiać się w wielu dziedzinach życia i dotyczyć nie tylko substancji (jak np. alkohol), ale także czynności (m.in. praca). Terapia uzależnień może być odpowiedzią na chęć radzenia sobie z trudnościami takimi jak poczucie utraty kontroli nad używaniem substancji/wykonywaniem działań, zaniedbanie dotychczasowych obowiązków oraz pogorszenie relacji społecznych z powodu nałogu. Ten rodzaj psychoterapii może być także wartościowy dla osób, w przypadku których dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nałogiem nie prowadziły do pożądanych rezultatów.

Podczas konsultacji – a także w dalszej indywidualnej pracy psychoterapeutycznej nad rzuceniem nałogu – specjalista pomoże Ci określić adekwatne do stopnia uzależnienia i realistyczne cele, które będą mogły być przez Ciebie osiągnięte w procesie terapeutycznym.

Oferujemy wsparcie w różnych dziedzinach związanych z uzależnieniami, w tym m.in.:

– uzależnienie lub problemowe użytkowanie substancji psychoaktywnych;

– uzależnienie od czynności;

– trudności lub uzależnienie związane z chemsexem;

– trudności związane z radzeniem sobie z konsekwencjami uzależnienia;

– uzależnienie od seksu;

– niepowodzenie poprzednich strategii radzenia sobie z uzależnieniem;

– chęć uzyskania wsparcia w związku z uzależnieniem bliskiej osoby;

– chęć zrozumienia mechanizmów nałogowego działania;

Ponieważ wiemy, że uzależnienie jest często kwestią dotyczącą otoczenia społecznego osoby, udzielamy wsparcia także jej bliskim (dzieciom, osobom partnerskim, rodzicom itp.).

Terapia uzależnień dostarczy Ci okazji uczenia się nawiązywania szczerych relacji, budowania bliskości oraz zdrowej zależności. Bezpieczna więź terapeutyczna może stanowić dla Ciebie oparcie w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych, które nie tylko pomogą wyjść z uzależnienia, ale pozwolą też tworzyć satysfakcjonujące związki.

Podczas  terapii uzależnień opieramy się również na idei redukcji szkód, starając się dostosować podejmowane działania do wartości i potrzeb osoby zgłaszającej się.

W terapii uzależnień dbamy o tworzenie bezpiecznej atmosfery oraz stosowanie niestygmatyzującego słownictwa. Specjaliści Centrum są otwarci na różnorodność doświadczeń osób zgłaszających się na konsultację. Podejmują starania celem systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, zaś pracę poddają regularnej superwizji.

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line