Psychoterapia uzależnień

Ten rodzaj terapii pomaga osobom uzależnionym w uporaniu się z nałogiem. Uzależnienie to złożone i skomplikowane zaburzenie, mające destrukcyjny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jednak z autentycznym wsparciem terapeuty i/lub grupy można sobie z nim poradzić. Kluczowe dla skuteczności terapii jest przeprowadzenie konsultacji, pozwalającej określić najlepszy sposób pracy (psychoterapia indywidualna, grupowa terapia uzależnień, detoksykacja).

Podczas konsultacji – a także w dalszej indywidualnej pracy psychoterapeutycznej nad rzuceniem nałogu – specjalista pomoże Ci określić adekwatne do stopnia uzależnienia i realistyczne cele, które będziesz mógł osiągnąć w procesie terapeutycznym.

Psychoterapia dostarczy Ci okazji uczenia się nawiązywania szczerych relacji, budowania bliskości oraz zdrowej zależności. Bezpieczna więź terapeutyczna może stanowić dla Ciebie oparcie w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych, które nie tylko pomogą wyjść z uzależnienia, ale pozwolą też tworzyć satysfakcjonujące związki.

Nasi specjaliści