Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line stanowi formę pomocy terapeutycznej najbardziej polecaną tym, którzy z rozmaitych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniu twarzą w twarz z terapeutą. Korzystają z niej najczęściej osoby mieszkające za granicą lub w miejscowościach i miejscach, gdzie dostęp do terapii jest utrudniony. Psychoterapia on-line jest obecnie jedną z najbardziej bezpiecznych form spotkań terapeutycznych (pod kątem pracy w pandemii covid-19). Prowadzona jest przy użyciu komunikatorów elektronicznych. Staramy się dostosować do potrzeb i możliwości technicznych osoby zgłaszającej się na terapię on-line.

Przebieg procesu psychoterapii on-line i częstotliwość sesji są podobne jak w tradycyjnej psychoterapii. Rozpoczyna się od kilku spotkań konsultacyjnych, pozwalających ustalić, z jakimi trudnościami zmaga się osoba poszukująca pomocy, ustalić wspólnie zasady pracy oraz sformułować cele, które chciałaby ona osiągnąć w wyniku psychoterapii.

Tak jak tradycyjna psychoterapia, ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób odczuwających jakiś rodzaj cierpienia, z którym nie radzą sobie same lub w sposób, z którego korzystały dotychczas. Do oczekiwanych efektów psychoterapii on-line należą m.in. poprawa jakości życia, usunięcie zgłaszanych objawów, a także zmiana sposobu tworzenia i bycia w relacjach. Przede wszystkim – cel i długość pracy ustalane są zawsze indywidualnie. W zależności od potrzeb osoby, terapia on-line trwa od kilku miesięcy do kilku lat, a najczęściej posiada formę cotygodniowych spotkań.

Taka forma spotkania wspierająca jest w różnorodnych dziedzinach życia i przy różnego typu trudnościach. Oferujemy pomoc w obszarach takich jak m.in.:

– doświadczanie kryzysu emocjonalnego;

– trudności w bliskich relacjach;

– depresja;

– doświadczanie trudnych emocji, takich jak lęk, smutek, złość, rozgoryczenie oraz obniżonego nastroju;

– życie z przewlekłą chorobą lub wspieranie osoby przewlekle chorej;

– radzenie sobie w żałobie i rozstaniach;

– trudności z motywacją do działania;

– chęć zrozumienia przyczyn własnych doświadczeń;

– doświadczanie trudności w związku z obecną sytuacja społeczno-polityczną oraz klimatyczną;

– doświadczanie lęku i napięcia;

– trudności z funkcjonowaniem w otoczeniu społecznym (środowiskiem pracy, szkoły/uczelni oraz rodzinnym);

– chęć uzyskania pomocy we wprowadzeniu zmian w swoje życie.

W psychoterapii on-line dbamy o stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w  której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom, uczuciom, trudnościom i relacjom z innymi osobami. Postaramy się pomóc Ci poznać szerszy kontekst twoich trudności, żeby łatwiej było określić co jest źródłem twoich aktualnych kłopotów. Relacja terapeutyczna może być budującym doświadczeniem nowej formy tworzenia relacji. Nie wystarczy tylko zrozumieć, co jest Twoim problemem i skąd się on bierze. Niezbędna jest relacja z terapeutą, w której można odkrywać, jak radzić sobie inaczej.

Psychoterapeuci Centrum przykładają szczególną dbałość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy, zaś swoją pracę poddają superwizji. Kierują się zasadami pozbawionej oceny empatii i otwartości na różnorodność doświadczeń pacjentów oraz ich indywidualny sposób rozumienia własnej sytuacji życiowej.  

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line