Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line stanowi formę pomocy terapeutycznej najbardziej polecaną tym, którzy z rozmaitych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniu twarzą w twarz z terapeutą. Korzystają z niej najczęściej osoby mieszkające za granicą lub w miejscowościach i miejscach, gdzie dostęp do terapii jest utrudniony.

Przebieg procesu psychoterapii on-line i częstotliwość sesji są podobne jak w tradycyjnej psychoterapii. Rozpoczyna się od kilku spotkań konsultacyjnych, pozwalających ustalić, z jakimi trudnościami zmaga się poszukujący pomocy, oraz sformułować cele, które chciałby on osiągnąć w wyniku psychoterapii.

Tak jak tradycyjna psychoterapia, ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób odczuwających jakiś rodzaj cierpienia, z którym nie radzą sobie same lub w sposób, z którego korzystały dotychczas. Do oczekiwanych efektów należą poprawa jakości życia i usunięcie zgłaszanych objawów.

W psychoterapii dbamy o stworzenie bezpiecznej atmosfery, w której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom, uczuciom, przekonaniom i relacjom z innymi osobami. Postaramy się pomóc Ci poznać szerszy kontekst twoich trudności, żeby łatwiej było określić, co jest źródłem Twoich obecnych kłopotów.

Nasi specjaliści