Psychoterapia traumy

Psychoterapia psychotraumatologiczna jest stosunkowo nowym podejściem w pracy z osobami, które przeszły traumatyczne wydarzenie, negatywnie wpływające na wiele obszarów ich życia. Trauma może wynikać z doświadczenia zagrożenia życia własnego lub cudzego w konsekwencji na przykład napadu, przemocy, wypadku, śmierci bliskich. Zwykle sytuacja taka wywołuje w pierwszej kolejności kryzys, potem zaś, jeśli kryzys zostanie zakończony w sposób negatywny, może dojść do wytworzenia zaburzenia związanego z doświadczeniem traumy.

Znaczna część osób, które doznały traumatycznych przeżyć, nie potrafi wymazać z pamięci tego, co się stało. Nawet jeśli uważają, że udało im się zapomnieć o tragicznych wydarzeniach, reakcje ich ciała wskazują, że wspomnienia pozostają ciągle żywe. Często po pomoc psychoterapeutyczną zgłaszają się osoby, u których dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją nie odniosły pożądanych skutków.

Jeśli masz trudność z powrotem do wcześniejszego sposobu funkcjonowania; doświadczasz koszmarów, mdłości, problemów z jedzeniem, oznacza to, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Terapia traumy pozwala uporać się z najtrudniejszymi objawami. Z reguły jest szybka, krótkoterminowa (zamykająca się w określonej z góry liczbie spotkań) oraz skoncentrowana na danym problemie.

Celem psychoterapii traumy jest odzyskanie wpływu na swoje życie i otoczenie, codzienności znanej sprzed wydarzenia traumatycznego. Pierwsze konsultacje mają zwykle na celu dookreślenie problemu i celu terapii. Praca terapeutyczna dostosowywana jest do potrzeb I możliwości osoby zgłaszającej się po pomoc.

 Podczas pracy  terapeutycznej dbamy o stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w  której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom, uczuciom, trudnościom i relacjom z innymi osobami. Postaramy się pomóc Ci poznać szerszy kontekst twoich trudności. Relacja terapeutyczna może być budującym doświadczeniem nowej formy tworzenia relacji. Nie wystarczy tylko zrozumieć, co jest Twoim problemem i skąd się on bierze. Niezbędna jest relacja z terapeutą, w której można odkrywać, jak radzić sobie inaczej, również z traumatycznymi doświadczeniami.

Psychoterapia traumy może być oparta na różnorodnych podłożach filozoficznych oraz wartościach, które przekładają się na sposób pracy z osobą zgłaszającą się po pomoc. Istotnym elementem procesu terapeutycznego jest poszukiwanie wspólnego języka i próba zrozumienia sytuacji osoby.

Oferujemy pomoc w obszarach takich jak m.in.:

– doświadczanie kryzysu emocjonalnego;

– doświadczenie utraty zdrowia własnego lub bliskiej osoby;

– otrzymanie niepomyślnej diagnozy własnej lub bliskiej osoby;

– doświadczenie śmierci bliskiej osoby;

– doświadczenie gwałtu lub molestowania;

– doświadczenie przemocy.

Psychoterapeuci Centrum przykładają szczególną dbałość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy, zaś swoją pracę poddają superwizji. Kierują się zasadami pozbawionej oceny empatii i otwartości na różnorodność doświadczeń pacjentów oraz ich indywidualny sposób rozumienia własnej sytuacji życiowej.

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line