Dominik Sałdak psychoterapeuta kraków
Lokalizacja
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałek 10:00 – 21:00
  • Środa 09:00 – 14:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 200zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 200zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia grupowa
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 200zł

Dominik Sałdak

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, superwizorem w trakcie szkolenia, nauczycielem zawodu. Podstawowe szkolenie w zakresie psychoterapii, ukończyłem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Praktykę psychoterapeutyczną rozpocząłem w 2009 roku, początkowo w poradni rodzinnej, następnie w prywatnym gabinecie. Obecnie jestem członkiem zespołu Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt, gdzie prowadzę grupy self experience, zajęcia z zakresu teorii i praktyki Gestalt oraz superwizje. Współpracuję także z Polskim Instytutem Ericksonowskim. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty wydane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT) oraz European Association for Psychotherapy (EAP). Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, zdobyte podczas pracy w świetlicy socjoterapeutycznej. Jestem częścią w zespołu terapeutycznego, który szczególną uwagę poświęca wsparciu osób LGBT+ i ich bliskich, jako grup doświadczających wykluczenia i dyskryminacji. Mam doświadczenie w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym – pracowałem w poradniach rodzinnych w Krakowie i Wieliczce. Przez kilka lat byłem członkiem Komisji Deontologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Bliski jest mi Gestalt oparty na teorii pola, uważny, relacyjny, dialogiczny. Najbliższym mi nauczycielami zawodu, z których wiedzy i doświadczenia wciąż czerpię są Piotr Mierkowski, Peter Philippson, Carmen Vazquez Bandin.

Podstawą mojej pracy jako terapeuty jest wiara w to, że każdy człowiek posiada wszystko aby żyć w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Kluczem do tego jest świadomość własnych – nieodkrytych jeszcze – zasobów i ograniczeń oraz dokonywane w oparciu o tę wiedzę wybory. Psychoterapia Gestalt jest dla mnie szczególnym rodzajem spotkania, zbudowanym na zrozumieniu, akceptacji i szacunku dla drugiej osoby, pozwalającym na uświadomienie sobie i zintegrowanie tego kim jestem i w jaki sposób chcę być w świecie, co jest niezbędnym warunkiem zmiany.”

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się