Dominik Sałdak psychoterapeuta kraków
Lokalizacja
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałek 10:00 – 21:00
  • Środa 09:00 – 14:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 170zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 170zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 170zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 170zł
Psychoterapia grupowa
Czas 50min | 170zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 170zł

Dominik Sałdak

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt. Podstawowe szkolenie w zakresie psychoterapii, ukończyłem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Praktykę psychoterapeutyczną rozpocząłem w 2009 roku, początkowo w poradni rodzinnej, następnie w prywatnym gabinecie. Obecnie jestem także członkiem zespołu Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt, gdzie prowadzę grupy self experience oraz zajęcia z zakresu teorii i praktyki Gestalt. Współpracuję także z Polskim Instytutem Ericksonowskim. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty wydane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz European Association for Psychotherapy (EAP). Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, zdobyte podczas pracy w świetlicy socjoterapeutycznej. Pracuję także z rodzinami prowadząc warsztaty, szkoląc kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze. Mam kilkuletnie doświadczenie w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym – pracuję w poradniach rodzinnych w Krakowie i Wieliczce. Jestem członkiem Komisji Deontologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

„Podstawą mojej pracy jako terapeuty jest wiara w to, że każdy człowiek posiada odpowiedni potencjał aby żyć w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Kluczem do tego jest świadomość własnych – nieodkrytych jeszcze – zasobów i ograniczeń oraz dokonywane w oparciu o tę wiedzę wybory. Psychoterapia Gestalt jest dla mnie szczególnym rodzajem spotkania, zbudowanym na zrozumieniu, akceptacji i szacunku dla drugiej osoby, pozwalającym na uświadomienie sobie i zintegrowanie tego kim jestem i w jaki sposób chcę być w świecie, co jest niezbędnym warunkiem zmiany.”

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się