Ilona Łyżwa
Lokalizacja
  • Online
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
Godziny przyjęć
  • Poniedziałek 9:00-14:00
  • Wtorek 11:00-12:00
  • Czwartek 08:00-13:00
  • Piątek 11:00-15:00
Cennik
Pomoc w kryzysie
Czas 50 min | 180 zł
Psychoterapia on-line
Czas 50 min | 180 zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50 min | 180 zł
Psychoterapia dzieci / młodzieży
Czas 50 min | 180 zł
Psychoterapia indywidualna
Czas 50 min | 180 zł

Ilona Łyżwa

Jestem psychoterapeutką Gestalt szkolącą się w tym nurcie w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie.  Prowadzę terapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych i młodzieży w podejściu Gestalt. Wspieram wolontaryjnie młodzież w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie na ul. Parkowej. Uczestniczę nieustannie w szkoleniach i kursach wzbogacających i poszerzających moją wiedzę terapeutyczną.

Wierzę, że celem terapii Gestalt jest przywrócenie odpowiedzialności za swoje życie. Poznanie mechanizmów, które często nam nie służą w nawiązywaniu relacji z innymi i ze światem. Nieustanne poszerzanie świadomości na swój temat podczas psychoterapii przywraca prosces samoregulacji, odpowedzialności za swoje życie, w wyniku czego stajemy się tym kim jesteśmy naprawdę, a nie tym kim chcielibyśmy być.

Towarzyszę osobom, które doświadczają trudności w swoim życiu, w relacjach, potrzebują pomocy w sytuacji kryzysowej lub wsparcia w swoim rozwoju. Doświadczającymi lęku, chronicznego obniżenia nastroju, niskiego poczucie wartości, przeżywającymi problemy związane z orientacją seksualną, tożsamością płciową, w czasie tranzycji, z trudnościami w relacjach, kryzysami w związkach. Wciąż poszerzam swoją wiedzę na temat osób LGBTQIA szkoląc się w tym zakresie.

Podstawą mojej pracy jest prawdziwy i autentyczny dialog oraz relacja klient-terapeuta, afirmatywne podejście do pracy z klientem.

W swojej pracy łączę relacyjność z elementami pracy z ciałem. Kieruję się zasadami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Na codzień ćwiczę i uczę jogi.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się