Klaudia Łata psychoterapeutka
Lokalizacja
  • ul. Józefa Narzymskiego 22/1 Kraków
Godziny przyjęć
  • Wtorek 16:00-20:00

Klaudia Łata

PL/ FR

O MNIE

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt, posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii
Gestalt) i EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii). Ukończyłam studia pierwszego stopnia z psychologii we Francji, a drugiego stopnia z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas których odbyłam staże psychologiczne i zdobyłam doświadczenie kliniczne: w szpitalu psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w Schronisku św. Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu.

Dodatkowo, w ramach poszerzania wiedzy oraz zdobywania doświadczenia, uczestniczę w warsztatach oraz treningach psychoterapeutycznych w nurcie Gestalt. Zapraszam na  psychoterapię osoby dorosłe – również w języku francuskim. Zależy mi na wysokiej jakości prowadzonych przeze mnie procesów, dlatego też swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

MOJA FILOZOFIA
Podczas sesji szczególną uwagę zwracam na sygnały płynące z ciała, pojawiające się emocje i uczucia. Wierzę, że są one nieomylnymi wskazówkami tego, co dzieje się w naszej psychice i zarazem, są drogowskazami do pełniejszego poznania oraz zaakceptowania siebie.

Zapraszam do kontaktu w duchu Gestaltowego “Tu i Teraz”, gdzie przyjrzymy się temu, co ma istotny wpływ na Twoją codzienność i obecne relacje.
Uważam, że każdy z nas ma w sobie wszystkie potrzebne zasoby, by stawić czoło trudnościom, dlatego też zależy mi, aby w gabinecie terapeutycznym stworzyć bezpieczną i wspierającą przestrzeń na odkrywanie ich.

SUR MOI
Je suis une psychothérapeute en cours de formation à l’Institut Gestalt, accréditée par les associations européennes de psychoterapie (EAP) et de Gestalt- therapie (EAGT). 
J’ai obtenu un diplôme de 1er cycle en psychologie en France et de 2ème cycle à l’Université Jagellon à Cracovie. Pendant mes études, j’ai pu participé à des stages qui m’ont fait gagné de l’expérience clinique: à l’hôpital psychiatrique de J. Babinski à Cracovie et également dans un Refuge pour les hommes sans Abri nommé Saint Albert à Wroclaw. Aux sessions psychothérapeutiques, j’accueille toutes les personnes adultes qui parlent la langue française.

MA PHILOSOPHIE
Pendant les rencontres, je porte une attention particulière aux ressentis du corps ainsi qu’aux émotions qui surviennent. Je crois qu’elles reflètent l’état de notre psychique et constituent des indices qui mènent à la compréhension et à l’acceptation plus profonde du soi. J’encourage à entrer au contact de l’esprit Gestalt- “ici et maintenant” qui offre la chance d’observer tout l’essentiel qui influence le quotidien ainsi que les relations. Je suis persuadée que chacun de nous est muni de toutes les qualités et les ressources psychologiques nécessaires face aux difficultés. C’est pourquoi je tiensà créer, dans un cabinet thérapeutique, un espace bienveillant pour les découvrir et les pratiquer en toute sécurité.


Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się