Michał Polański
Lokalizacja
  • ul. Krakowska 49/4 Kraków
Godziny przyjęć
  • Wtorek 14:00-21:00
  • Środa 13:00-14:00

Michał Polański

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Leszczyńskim Centrum Psychoterapii, przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Mistrza Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, wydanego przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) w Wiesbaden (Niemcy).

Posiadam międzynarodowy certyfikat Konsultanta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej wydany przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) w Wiesbaden (Niemcy).

Ukończyłem również I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowany przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Jestem członkiem World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Wiesbaden (Niemcy) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. Pracuję zgodnie z zasadami etycznymi Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP, z zachowaniem tajemnicy zawodowej, pod stałą superwizją.

Tytuł magistra uzyskałem na Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum (obecnie Uniwersytet Ignatianum) w Krakowie.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jest modalnością, która integruje podejście humanistyczne, psychodynamiczne, poznawcze, strategiczne oraz międzykulturowe. Łacińskie “positum” oznacza, że oprócz różnych trudności, deficytów czy cierpienia, w każdym człowieku drzemią zasoby i siła, które można wykorzystać w celu pokonania problemu.

Psychoterapia pozytywna jest uznaną metodą leczenia, akredytowaną przez:

  • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP)
  • Światową Radę dla Psychoterapii (WCP)
  • Międzynarodową Federację Psychoterapii (IFP)

Psychoterapia Pozytywna posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i akredytację World Certificate of Psychotherapy (WCPC).

Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą.


Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się