OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD OSOBAMI TRANSPŁCIOWYMI

Data 30.11.2019 – 01.12.2019

Miejsce: Centrum Psychoterapii PRZESTWORZA
ul. Narzymskiego 22

BEZPŁATNY WARSZTAT dla psychologów (-żek), psychoterapeutów (-tek), counsellorów (-rek) oraz osób pracujących pomocowo w instytucjach i placówkach edukacyjnych.

Wiedza na temat transpłciowości, sytuacji i potrzeb osób transpłciowych oraz procedur tranzycyjnych w Polsce wciąż jest tematem słabo rozpoznanym w środowisku psychologicznym i terapeutycznym. Specyfika potrzeb osób transpłciowych jest szczególna, ponieważ mierzą się one nie tylko z trudnościami procedury diagnostycznej i tranzycyjnej, ale również z niezrozumieniem i stygmatyzacją społeczną. Niezwykle ważne jest, aby osoby transpłciowe w różnym wieku, trafiając do gabinetów psychologicznych i terapeutycznych znajdowały niezbędne wsparcie i pomoc, jakiego potrzebują.
Zapraszam serdecznie na bezpłatne szkolenie adresowane do osób pracujących pomocowo, chcących poznać lub zgłębić swoją wiedzę na temat wsparcia osób transpłciowych. Specjalistki z Fundacji Trans-fuzja (sylwetki poniżej) poprowadzą je z bardzo praktycznej perspektywy, niezwykle przydatnej w codziennej pracy z osobami transpłciowymi, w różnym wieku i różnych kontekstach życiowych.

Program szkolenia:

1.Pierwsza część (składająca się z czterech bloków tematycznych) to wstęp do zagadnień związanych z płcią i tożsamością płciową. Poruszamy tu następujące problemy:

 • czym w ogóle jest płeć i jak się zmienia traktowanie jej,
 • kształtowanie płci,
 • wyróżniki płci,
 • czym jest tożsamość płciowa i dlaczego może być inna niż płeć przypisana przy urodzeniu,
 • ćwiczenie stosowania wyróżników płci i jej określania.

2. Druga część jest poświęcona transpłciowości. Poruszamy tu następujące zagadnienia:

 • czym jest transpłciowość i jak się przejawia,
 • jakie są rodzaje transpłciowości,
 • definicje i terminologia dotyczące transpłciowości i zjawisk z nią związanych,
 • ćwiczenie rozpoznawania zjawisk z dziedziny transpłciowości i umiejętności posługiwania się definicjami,
 • proces korekty płci – pojęcia z nim związane i przebieg,
 • mity i schematy dotyczące transpłciowości i zjawisk z nią powiązanych.

3. Trzecia część poświęcona jest transpłciowości w praktyce pomocowej i terapeutycznej. Podejmujemy tu następujące zagadnienia:

 • standardy opieki nad osobami transpłciowymi (WPATH v. 7),
 • rozpoznanie, diagnoza transpłciowości,
 • pomoc psychologiczna a terapia,
 • praca z dziećmi i osobami nieletnimi,
 • transpłciowe rodziny, funkcjonowanie osób transpłciowych w rodzinie,
 • dysforia i różne poziomy jej odczuwania, samoakceptacja,
 • seksualność osób transpłciowych, różnice pomiędzy orientacją seksualną a tożsamością płciową.

4. Czwarta część poświęcona jest tematyce równościowej. Podejmujemy tu następujące zagadnienia:

 • wykluczenia dotyczące osób transpłciowych (w tym wykluczenia wielokrotne i krzyżowe) oraz zapobieganie im,
 • przestrzeganie praw człowieka osób transpłciowych (wraz z ćwiczeniami) ze szczególnym uwzględnieniem praktyki psychologicznej.

Zaawansowane:

Podczas szkolenia osoby uczestniczące zdobędą wiedzę:

 • Jak wspierać afirmatywnie osoby transpłciowe,
 • wsparcie poza procesem diagnostycznym
 • wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
 • o wpływie stresu mniejszościowego, szumu dysforycznego i presji społecznej na dobrostan i funkcjonowanie społeczne

Szkolenie jest oparte na międzynarodowych standardach opieki i pracy na przypadkach (case study). Wziąć w nim udział mogą tylko osoby, które wcześniej uczestniczyły w “podstawowym” szkoleniu Fundacji Trans-Fuzja.

Czas trwania:
Sobota 11-17
Niedziela 11-17

Szkolenie prowadzą:
EDYTA BAKER – transkobieta, współtwórczyni polskiego ruchu transaktywistycznego z 15-letnim doświadczeniem w pracy aktywistycznej, prezeska Fundacji Trans-Fuzja, pierwszej i największej polskiej organizacji działającej na rzecz osób transpłciowych.
JULIA KATA – psycholożka, transsojuszniczka, aktywistka na rzecz osób transpłciowych i LGBT, wiceprezeska Fundacji Trans-Fuzja.

Liczba miejsc: 17
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1C3b4DZroDU2NvG0WVchi5_TyIj076u0ER1Og53YULuY/edit

Za udział w warsztacie nie są pobierane żadne opłaty, Ostatecznym wyznacznikiem wzięcia udziału w warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszenia
Za udział w warsztacie nie są pobierane żadne opłaty,