Pomoc Psychologiczna Osobom LGBT+

Termin: 07.03 – 08.03.2020 (łącznie 16 godzin zegarowych)

Miejsce: Centrum Psychoterapii Przestworza, Kraków

Liczba miejsc: 13

Harmonogram: Sobota 9:30 – 19:00;   Niedziela 8:30 – 18:00

Cena:

– 550 zł przy wpłacie zaliczki do 31.12.2019 r.

– 650 zł przy wpłacie zaliczki po 01.01.2020 r.

Zaliczka: 200 zł

Gwarantem zgłoszenia jest wypełnienie danych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVMAJABP6AHjb4zyyIXKVPsLv5uGlRdZAdXxd24gQ-1mnpEg/viewform

Adresatki_ci – m.in.: psychoterapeutki_ci, psycholożki_dzy, seksuolożki_dzy, pedagożki_dzy, pracowniczki_y socjalne_i, osoby pracujące w telefonach zaufania, lekarki_rze wszystkich specjalności

Forma pracy: mini wykład, warsztat, superwizja

Kilka słów od prowadzącego nt. szkolenia:

LGBT+ oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne, trans (m.in. transseksualne, transgenderowe, praktykujące cross-dressing) oraz inne grupy tożsamościowe, w tym osoby queer, aseksualne oraz interseksualne. Pomagając od ponad 14. lat klientkom_om LGBT+ (najpierw jako edukator w zakresie zdrowia seksualnego, potem psycholog i psychoterapeuta) jestem pewny, że wspieranie osób należących do tej społeczności, to odrębna, samodzielna specjalizacja w zakresie pomocy psychologicznej. Wymaga specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych osobistych kompetencji. To szkolenie ma pomóc w nabyciu jednego i drugiego.

Po szkoleniu będziesz potrafiła_potrafił m.in.:

a/ nazwać i opisać wymiary płciowo-seksualnego JA człowieka,

b/ odnieść się do zagadnień związanych z tożsamością płciową (genderową) i seksualną przez pryzmat diagnozy ICD-11 oraz DSM-5,

c/ opisać, w jaki sposób sytuacja społeczno-kulturowa osób LGBT+ w Polsce wpływa na ich dobrostan psychologiczny,

d/ zdefiniować, czym jest stres mniejszościowy i wymienić jego psychologiczne konsekwencje,

e/ wymienić specyficzne trudności psychologiczne osób LGBT+,

f/ odnieść się w merytoryczny sposób do faktu poddawania osób homoseksualnych oddziaływaniom, mającym zmieniać ich orientację na heteroseksualną (tzw. terapia konwersyjna),

g/ zdefiniować czym są: heteronormatywność, homofobia, bifobia i transfobia, a także wymienić ich przejawy.

Ponadto, pomagając przez te wszystkie lata osobom LGBT+ nauczyłem się, że samoświadomość terapeutki_y odnośnie do tego, kim jest jako osoba płciowa i seksualna, stanowi ogromne wsparcie dla relacji pomocowej.

Dobrze jest także zdawać sobie sprawę z tego, jakie są Twoje uprzedzenia w odniesieniu do płci, seksualności, seksu oraz różnorodnych form relacji romantycznych i/lub seksualnych (w zasadzie uważam, że to obowiązek każdej osoby niosącej pomoc w sposób etyczny).

To właśnie osobiste kompetencje, o których wspominałem wcześniej. Szkolenie może być dobrym momentem, by zacząć taki rodzaj pracy nad sobą.

W imieniu swoim oraz Centrum Psychoterapii Przestworza zapraszam zimą do Krakowa😊

Daniel Bąk

O prowadzącym:

Dr n. med. Daniel Bąk – psychoterapeuta, trener grupowy, nauczyciel i konsultant w zakresie psychoterapii oraz psycholog. Pracuje w relacyjnym podejściu Gestalt. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom, których trudności związane są z płcią, seksualnością i seksem. Certyfikowany (Pink Therapy, Wielka Brytania) terapeuta w zakresie pomocy psychologicznej klientkom_om, reprezentującym różnorodność tożsamościową w odniesieniu do genderu, seksualności oraz form relacji seksualnych i/lub romantycznych. Stworzył (2009 r.) i realizuje Program Wsparcia Psychologicznego LGBT+ “Tęczówka” (http://psychoterapia.lgbt). Jest współprzewodniczącym grupy tematycznej „Gender & Sexual Diversity” w międzynarodowej społeczności gestaltystek_ów The Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Pełni także funkcję redaktora działu „Psychologia i Psychoterapia LGBTQIA” w e-Biuletynie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stały współpracownik Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz Pink Therapy w Londynie (Clinical Associate & Faculty Member) – największej w Wielkiej Brytanii, niezależnej organizacji, zajmującej się pomocą psychologiczną osobom LGBT+/GSRD (ang. Gender, Sexual & Relationship Diversity) oraz szkoleniem profesjonalistek_ów w tym zakresie. Autor wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych, dotyczących płciowości, seksualności i seksu. Prowadzi własną prywatną praktykę. Mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na: www.gestalt.waw.pl oraz http://psychoterapia.lgbt